(11.20 hodin)
(pokračuje C. Svoboda)

Tam veďme zásadní debatu o smyslu trestu smrti i o těchto otázkách, ale tady je myslím třeba věci dotáhnout do konce. Protože jsme ty věci podepsali, je třeba je dotáhnout do konce. Není to aktivita české diplomacie v posledních dnech před přistoupením do Evropské unie.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a nyní udílím slovo panu poslanci Hynku Fajmonovi. Prosím.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem rád, že tady pan ministr přiznal, že nejde o změnu vnitrostátní legislativy v této oblasti, ale že jde vlastně o to, abychom ten svůj názor o nutnosti zákazu trestu smrti vyváželi někam dál a vnucovali ho dalším zemím ve světě.

Já bych ale nechtěl diskutovat o tom, zda to je správné, nebo není, zda např. vůdcové Rudých Khmérů si zaslouží trest smrti za to, co udělali ve své zemi, nebo nezaslouží, zda tím pomůžeme spravedlnosti, nebo nepomůžeme. Domnívám se, že podstatné je to, že diskutovat se musí nad materiálem, který je kvalitně připraven. A tady musím říci, že ani jeden z těch dvou kvalitně připraven není. Důvodová zpráva k oběma těmto návrhům čítá 1,5 strany a neobsahuje vůbec žádné informace o tom, které země přistoupily k té úmluvě a které země přistoupily k dodatkovému protokolu. Já jsem to tam alespoň nenašel. Jestliže chceme o této věci debatovat, tak se domnívám, že je potřeba, abychom debatovali o úplném materiálu, který bude tyto věci obsahovat. A stejně tak bude obsahovat právní analýzu důsledků, které přijetí těchto věcí bude mít případně i pro naše spojence, kteří mají na tyto věci odlišné názory.

Z toho důvodu, že důvodová zpráva ani v jednom případě není dostatečná, navrhuji vrácení obou tisků k dopracování navrhovateli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do sloučené obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní předsedající. Nebudu dlouho zdržovat. Předložená materie se týká rozšiřování mezinárodního zákazu výkonu trestu smrti. Jak tady uvedl pan ministr zahraničních věcí, že jde o příklad pro ostatní státy světa, aby se k tomuto zákazu připojily, bylo by možná dobře, kdyby pan ministr řekl, jakým způsobem česká diplomacie… (Řečník reaguje odmlčením se na okolnost, že ministr Svoboda živě debatuje s předchozím řečníkem.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím o klid. Prosím pana místopředsedu vlády, aby poslouchal vystupujícího, protože z tohoto vystoupení pro něj zřejmě vzejdou nějaké požadavky.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Možná, že by bylo dobře, kdyby pan ministr zahraničních věcí jako šéf české diplomacie sdělil Poslanecké sněmovně, jakým způsobem si představuje, že bude vyvíjet česká diplomacie úsilí, aby ne nevýznamný stát světa jako Spojené státy americké, kde trest smrti je vykonáván jak na běžícím pásu, přistoupil k této úmluvě.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Místopředseda vlády pan ministra Cyril Svoboda. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Já na to hned odpovím. Za prvé neplatí teze, že trest smrti se ve Spojených státech vykonává jako na běžícím pásu. Je to v některých státech Spojených států amerických, nikoli ve všech státech této unie. Je to ale permanentní debata a tato debata se vede na mezinárodním poli a vedou ji všichni, kteří bojují za ochranu lidského života, aby tento život byl chráněn i tím, že ani ve Spojených státech nebude ukládán trest smrti, nebude trest smrti vykonáván. To není úkol jenom české diplomacie, ale mezinárodního společenství.

Já jsem tady řekl a na tom stále trvám, že čím více zemí bude tyto dokumenty, které projednáváme, schvalovat a implementovat ve svých právních řádech, tím lepší prostředí ve prospěch ochrany lidského života a proti trestu smrti se bude šířit po této planetě. To je signál, který je správný.

Já také vím, že jsou mezi námi možná rozdílné názory na trest smrti, ale opakuji znovu - tu debatu veďme třeba ve výborech, to je debata, která může být někdy do budoucna. Na našem právním řádu to teď nemůže nic změnit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Táži se, zda se někdo další hlásí do sloučené obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu tedy končím.

V rozpravě padl návrh na vrácení obou dvou návrhů navrhovateli k dopracování. Předtím než budeme o těchto návrzích hlasovat, se pokusím přivolat všechny naše kolegyně a kolegy, kteří se chtějí hlasování zúčastnit. Na žádost z pléna vás odhlásím. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Pro ty, kteří přicházejí zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování. Nejprve u bodu 60.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 165 z přítomných 170 poslanců 49 hlasovalo pro návrh, 102 proti návrhu. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, pan zpravodaj navrhl, aby tento tisk, resp. oba dva tisky byly také přikázány ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru. Má někdo další návrh? Nevidím.

 

Zahajuji nejdříve hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 166 z přítomných 173 poslanců 160 hlasovalo pro návrh, proti jeden poslanec. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto přikázáním, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 174 poslanců 123 hlasovalo pro návrh, proti 25. Tento návrh byl rovněž přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o posledním návrhu, a to o návrhu na přikázání k projednání výboru petičnímu. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto přikázáním, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 168 z přítomných 174 poslanců 126 hlasovalo pro návrh, 22 proti návrhu. Také tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, ústavně právnímu a petičnímu. Končím tento bod.

 

Budeme pokračovat v projednávání bodu číslo 61. Zde nás čeká hlasování o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování. Já se pokusím znovu přivolat kolegyně a kolegy. Na žádost z pléna vás odhlásím. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu o vrácení navrhovateli k dopracování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP