(9.10 hodin)

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Děkuji, pane předsedo. Už budu brzy končit.

Z toho je zřejmé, že takovýmto postupem je snížena možnost úrazů vyplývajících ze špatného technického stavu zbraní. Předpokládá se, že v příštím roce se periodické ověřování střelných zbraní stane podle mezinárodních úmluv povinné a budeme je muset zakotvit do právního řádu dalším doplněním tohoto zákona. Tomu jsme chtěli jako Ministerstvo průmyslu a obchodu předejít již v této novele, nicméně dovolte, abych konstatoval, že v souvislosti s pozměňovacími návrhy bude mé stanovisko neutrální.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím, proto rozpravu končím a poprosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a pak pravděpodobně přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjadřoval. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych navrhl postup při hlasování. Prvně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích obsažených pod body B, tzn. B1, B2 a B3. V případě, že by bylo schváleno B1, je pak nehlasovatelný bod A2 v pozměňovacích návrzích výboru pro obranu a bezpečnost. Poté bychom hlasovali o bodech A1, A3, A4 A5, A6, A7, A9 a A10 najednou. Potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích A8 a A11, poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích C1 až C7 najednou a poté o celém zákonu. To je můj návrh postupu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dívám se, jestli jsou nějaké námitky proti proceduře? Prosím vás o klid! Ptám se ještě jednou jestli jsou námitky proti tomu, co nám zpravodaj předložil jako návrh procedury, způsobu, kterým bychom měli postupovat. Pokud ne, prosím, možná že nebude třeba hlasovat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Pane předsedo, hlasovali bychom o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm B1 až B3. (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Chtěl bych sdělit, že náhradní kartu č. 5 má pan ministr Cyril Svoboda.

Nyní bych na vás apeloval, že pokud chceme opravdu hlasovat, tak by bylo třeba opravdu věnovat pozornost tomu, co říká zpravodaj, a soustředit se na to, co nám v této chvíli navrhuje. Zpravodaj navrhl, abychom nejdříve hlasovali o připomínkách B1 až B3. To by bylo první hlasování. Budeme tedy hlasovat.

Ptám se na názor. Ministr - neutrální stanovisko, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 189 poslanců pro hlasovalo 178, proti 9. Návrh byl přijat. Prosím o další hlasování.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Protože jsme schválili pozměňovací návrh pod bodem B1, je nehlasovatelný pozměňovací návrh A2. Nyní bychom hlasovali o návrzích A1, A3, A4, A5, A6, A7, A9 a A10 najednou.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme hlasovat o návrzích A1 až A10 najednou. Stanoviska? Ministr neutrální, zpravodaj doporučuje.

Já toto hlasování musím prohlásit za zmatečné, protože potom zazněla stanoviska. Takže budeme hlasovat o tomto návrhu, jak zazněl.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 221 přítomno 191 poslanců, pro hlasovalo 177, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích A8 a A11.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A8 a A11. Stanovisko ministra? Doporučující. Zpravodaj doporučuje. Já to bohužel musím znovu vynulovat, a nyní budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 194 pro hlasovalo 190, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích C1 až C7. Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 194 poslanců pro hlasovalo 192, proti žádný. Návrh byl přijat. Další hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP