(Ve 14.30 sdělil předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, že na žádost klubu ČSSD prodlužuje přestávku do 14.40 hodin.)

 

(Jednání pokračovalo ve 14.42 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji jednání, které jsme přerušili v bodu 94, který bychom měli dokončit. Prosím předsedu pana poslance Hojdu, aby se znovu ujal mikrofonu a pomohl dokončit tento bod, který jsme ještě neuzavřeli.

Já vás prosím, abyste se posadili. (Předsedající zvoní zvoncem.) Žádám, abyste zaujali místa a věnovali pozornost slovům pana předsedy. Prosím o klid, aby se zde dalo vystoupit. (Bez reakce.) Prosím všechny, aby se posadili.

Než začneme jednat, dovolte mi, abych vás upozornil na skutečnost, že na galerii v této chvíli je účasten našeho jednání prezident Parlamentního shromáždění OBSE pan poslanec Bruce George. Já bych ho přivítal na našem jednání a popřál mu příjemný pobyt v Praze. (Potlesk.) Děkuji.

A nyní můžeme začít. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, volební bod 94, to je volba člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, jsme přerušili v části, kde byla uzavřena rozprava a měli jsme hlasovat o tom, že volba se uskuteční tajně. Prosím, pane předsedo, abyste nechal hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme tedy hlasovat. Doufám, že jste všichni přihlášeni.

 

Budeme hlasovat o návrhu, aby se tato volba uskutečnila tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tato volba byla tajná, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 351. Přítomno 185 poslanců, pro hlasovalo 110, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní prosím, pane předsedo, abyste přerušil projednávání i tohoto bodu a vyhlásil konání tajných voleb. Na vydávání lístků s ohledem na to, že jsme odsouhlasili, že bude tajná volba i členů Rady České televize, bude zapotřebí 20 minut, na zpracování výsledků cca 40 minut. Volby mohou být zahájeny za 10 minut tři hodiny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přerušuji projednávání bodu 94, vracíme se zpět do bodu 92. (Námitky - hlasy: Hlásí se ministr Dostál.) Prosím, pan ministr kultury se hlásí o slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, myslím, že je důležité, aby v této sněmovně zaznělo, že se tady stala neskutečná věc. My na jedné straně od kolegů z ODS, na druhé straně od poslanců z KSČM slyšíme neustále rady o tom, kterak se tady má volit, jak má vypadat demokratická volba, jak má vypadat demokracie. Ale jestliže paní poslankyně Šojdrová využije svého legitimního práva a zpochybní hlasování, najednou zde vznikne jakási koalice, která nedopustí, aby její základní právo bylo naplněno. Já jsem vystoupil jenom proto, abych řekl, že to je ostudné a že s tím nesouhlasím. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. O slovo se hlásí pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, je mi moc líto, ale musím zpochybnit hlasování, protože jsem chtěl, aby proběhlo hlasování veřejné, a vyšlo, že jsem hlasoval pro tajné. Proto žádám o revokaci hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže navrhujete revokovat hlasování o bodu 92. (Protichůdné názory z pléna.) Je tu tedy návrh - revokovat. Pan předseda Tlustý se hlásí o slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, pokud jsem pozorně poslouchal předsedu volební komise, bylo v tomto bodu přerušeno projednávání a vyhlášen okamžik, ve kterém bude zahájena tajná volba. Za druhé proběhla přestávka a podle mého názoru v tuto chvíli na faktu, že má být zahájena tajná volba, již žádnou revokací nic změnit nelze. Pokud jde o námitku pana ministra Dostála, proč nebyla akceptována revokace paní kolegyně Šojdrové, vysvětlení bylo podáno a je zřejmé. Pokud se ve svém hlasování zmýlila, nikdo jí nebránil, aby změnila své hlasování v zápisu a aby respektovala, že to hlasování dopadlo poměrem pěti hlasů na obrácenou stranu, tudíž její oprava na výsledku hlasování nic nemůže změnit.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP