(Jednání pokračovalo v 19.28 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže, dámy a pánové, pokračujeme v odpoledním pořadu a já dávám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Pavlu Hojdovi k tomu, aby nás seznámil s výsledky tajné volby Rady České tiskové kanceláře.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych přečetl zápis volební komise o volbě členů Rady České tiskové kanceláře (bod 93).

Počet vydaných hlasovacích lístků 168, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 157, počet neodevzdaných hlasovacích lístků 11.

Pro pana Radka Mezulánika odevzdáno 79 hlasů, pro pana Martina Přibáně 5 hlasů. Ve druhém kole nebyl členem Rady České tiskové kanceláře zvolen nikdo. Tím volba končí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane předsedo, za tuto informaci a končím naše odpolední jednání.

 

(Jednání skončilo v 19.29 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP