(19.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

V dalším hlasování, které bude mít pořadové číslo 442, rozhodneme, alespoň doufám, o návrhu na revokaci. Kdo souhlasí s revokací, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 442, které jsem zahájil. Kdo je proti tomuto návrhu? - Znovu apeluji na všechny, aby si zkontrolovali tlačítko a světýlko.

Snad to dobře dopadlo pro všechny a nebude další námitka. Ze 176 hlasujících bylo pro 89, proti 82, takže bylo dosaženo potřebného kvora a návrh byl přijat.

 

Je zřejmě spokojenost. Takže prosím, aby se opět svých zpravodajských povinností ujal pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. To znamená, že budeme znovu hlasovat o revokovaném návrhu.

(Předkladatel nedoporučuje. Zpravodaj Mencl doporučuje. Zpravodaj Krill doporučuje. Zpravodaj Třešňák nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 443. Kdo s návrhem A7 souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 176 přítomných bylo pro 85, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Karel Vymětal… Takže návrh nebyl přijat. Prosím pana zpravodaje, aby pokračoval ve své práci, protože si myslím, že neskončila nepřijetím tohoto návrhu.

 

Poslanec Václav Mencl: Předpokládám, že jsme se tedy definitivně vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se, že nikoliv. Protože neschválení A7 vyloučilo hlasování o G1.

 

Poslanec Václav Mencl: Velmi se omlouvám. Je to tak.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže v tuto chvíli tím, že jsme neschválili bod A7, je možno hlasovat o bodu G1.

(Předkladatel má stanovisko neutrální. Zpravodaj Mencl nedoporučuje. Zpravodaj Třešňák doporučuje. Zpravodaj Krill nedoporučuje.)

 

Budeme hlasovat o návrhu G1. Jsme připraveni hlasovat?

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 444. Kdo souhlasí s návrhem G1, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 176 přítomných bylo pro 53, proti 101. Tento návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli souhlasím s předchozím názorem pana zpravodaje, že jsme podrobili hlasování všechny pozměňovací návrhy, které zazněly ve druhém čtení, návrhy z výborů i návrh legislativně technický.

 

Dámy a pánové, prosím vás ještě o chvilku strpení, protože přečtu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 120, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 445. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 176 přítomných bylo 89 pro, 81 proti. Návrh byl přijat.

 

Než ukončím tento bod, vyčkám kontroly hlasovacího zařízení.

Pan poslanec Oldřich Vojíř se hlásí s nějakým sdělením.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Než se zkontroluje hlasování, nechtěl jsem vystupovat v průběhu této procedury, nicméně chci upozornit na jednu věc. Zpravodaj hospodářského výboru se měl vyjádřit pouze k tomu, že hospodářský výbor nepřijal žádné stanovisko, a nadále neměl být vyzýván k žádným stanoviskům za hospodářský výbor. Pokud on sám načetl nějaké pozměňovací návrhy, tak jako osoba, jako poslanec se k tomu bezesporu vyjádřit může. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování je nicméně v pořádku, není zpochybněno. Ještě před ukončením bodu se hlásí pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám poděkoval za spolupráci při jednání o tomto velmi složitém zákoně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Menclovi, panu ministru Němcovi.

Dámy a pánové, ještě není konec, ještě dostane slovo pan poslanec Hojda, který vás seznámí s tím, jak strávíte příštích 10 až 15 minut.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Pane předsedající, za minutu bude zahájeno vydávání hlasovacích lístků na volbu člena -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, chci vám oznámit, že jsem s předsedou volební komise dohodnut, že vyhlásím výsledky zhruba v 19.38 hodin.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jsme schopni zpracovat výsledky do 20 minut po zahájení od vydávání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Tak v 19.30 hodin vyhlásím výsledky. Vás už k tomu s největší pravděpodobností nebudu potřebovat.

Sněmovna se sejde zítra v 10 hodin na shromáždění s předsedou Evropského parlamentu panem Coxem.

Schůze bude pokračovat ve 14 hodin a budeme pokračovat v projednávání našeho schváleného pořadu do 17. hodiny, kdy začnou interpelace na jednotlivé ministry. Tolik k zítřejšímu programu.

Těm, které už neuvidím, přeji hezký májový večer.

 

(Jednání přerušeno v 19.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP