(Jednání pokračovalo v 18.49 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený pro přestávku vypršel. Připomínám, že o zákonu lze hlasovat do 19. hodiny v případě, že se sněmovna do 19. hodiny nerozhodne jinak.

Dámy a pánové, prosím, abyste se posadili, všechny jsem vás odhlásil a poprosím o novou registraci. Věřím, že veškeré nejasnosti, které panovaly v kolektivu zpravodajů, se vyjasnily a že můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Ovšem k tomu, abyste mohli, dámy a pánové, hlasovat, tak se musíte posadit na svá místa a přihlásit se.

O slovo se přihlásil pan poslanec Kováčik, takže jeho přání nemohu odolat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Nebojte se, nebudu vás zdržovat příliš dlouhým stanoviskem, nicméně alespoň krátké stanovisko před závěrečným hlasováním o tomto zákonu. Myslím, že stanovisko, ke kterému došel klub KSČM, musím zveřejnit, a to, že náš poslanecký klub nepodpoří v závěrečném hlasování tento návrh zákona, zejména z důvodů, že neprošly ty pozměňovací návrhy, které měly postavit do rovného postavení naše české architekty, inženýry s těmi odborníky, kteří přicházejí a budou přicházet ze zahraničí. Tento zákon tudíž zakládá nerovné postavení našich lidí oproti jiným, a proto tento zákon podpořit nemůžeme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky nejsou, takže mi dovolte - souhlasí-li pan ministr a páni zpravodajové - abych přečetl návrh závěrečného usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění…

Ještě pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dávám návrh na revokaci o hlasování bodu A7.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumím tomu, pane zpravodaji, že jste hlasoval pro návrh A7, že tento návrh byl přijat. Rozhodneme o tomto návrhu.

 

Kdo souhlasí s návrhem na revokaci, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 435, které jsem zahájil. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 173 poslanců pro 87, proti 68.

 

Je to přesně potřebné kvorum pro to, abych mohl konstatovat, že návrh na revokaci byl přijat.

Ptám se pana zpravodaje, co to znamená. Hlásí se pan poslanec Krill.

 

Poslanec Petr Krill: Moc se omlouvám, ale zpochybňuji hlasování, protože jsem se několikrát přihlašoval, ale nepodařilo se mi přihlásit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme o námitce proti tomuto hlasování v hlasování pořadové číslo 436, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Krilla, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti této námitce?

Hlasování skončilo. Ze 174 poslanců pro 153, proti 3. Námitce bylo vyhověno.

 

Budeme znovu hlasovat… Počkáme ještě chvilku na vyzvednutí nové karty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP