(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hezké odpoledne, dámy a pánové, zahajuji odpolední jednání této schůze a konstatuji, že dalším bodem našeho pořadu jsou

 

110.
Ústní interpelace

 

určené členům vlády.

Ve čtvrtek 22. května proběhla druhá část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí. Nyní budou v kladení ústních interpelací na členy vlády ČR v čase od 17 do 18.30 pokračovat paní poslankyně a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech, tedy na místě 23 a dále, protože přihlášky k ústním interpelacím na předsedu vlády již byly vyčerpány.

Pan poslanec David Šeich, který měl vystoupit se svou interpelací, se mi omluvil, takže přichází o pořadí. Hovořit by měl v tuto chvíli již přítomný pan poslanec Jiří Maštálka, který interpeluje paní ministryni Marii Součkovou. Uděluji slovo panu poslanci Maštálkovi.

Mám za to, že paní ministryně byla omluvena z dnešního jednání v úvodu odpoledního jednání, kdy hovořila o omluvách paní místopředsedkyně Němcová.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji. Máme smůlu s paní ministryní, bohužel, že se nemůžeme sejít. Já budu velice stručný.

Za prvé bych chtěl poopravit včerejší vyjádření paní ministryně, kdy řekla, že interpelující poslanec nebyl minulý týden přítomen. Vzhledem k tomu, že moje interpelace neměla pořadí, nebyla projednávána, tak bych byl přítomen na něčem, co se nekonalo. Čili dnes přítomen jsem, ale nemám možnost mluvit přímo k paní ministryni. Za druhé, podrobněji jsem se seznámil s včerejším vystoupením paní ministryně a musím říci, že mé obavy nerozptýlila. Naopak - spíše jich přibylo. Za třetí bych chtěl položit několik otázek, i když v nepřítomnosti.

Otázka číslo jedna: proč byl žádán o zproštění mlčenlivosti pro paní ministryni soud v Táboře? Já jsem přesvědčen, že tento soud není patřičný k tomu, aby vůbec mohl člena vlády zprostit mlčenlivosti. Je jím naopak vláda. To je otázka číslo dvě - zda na zasedání 23. dubna požádala paní ministryně vládu o zproštění mlčenlivosti v této kauze Diag Human a s jakým výsledkem. Třetí otázka je, jaká je garance, že právní zastupování Ministerstva zdravotnictví, resp. českého státu v této kauze je na patřičné profesionální úrovni, kdo toto zastupování vedl v první polovině roku 2003, kdo ho vede v současné době a jak je za tuto činnost honorován.

Závěrem si dovolím poznámku, že čím více o této kauze čtu a slyším, tím více jsem přesvědčen, že je hodně pádných důvodů, aby byla zřízena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Přistoupíme k další interpelaci, kterou je interpelace pana poslance Martina Římana na pana ministra Bohuslava Sobotku. Protože zde ani jeden z aktérů, především ten nejdůležitější, to znamená pan poslanec Říman, není - chviličku ještě počkám, zdali se nedostaví po této mé výzvě, zdá se, že nikoliv - přichází o pořadí. Hovořit bude místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová, která interpeluje ministra kultury Pavla Dostála.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v březnu vydala vláda usnesení č. 216, ve kterém vám uložila zajistit rozmrazení, vysušení, konzervaci a restaurování vybraných knižních dokumentů a sbírkových předmětů postižených povodněmi, prostřednictvím - cituji - Technického muzea v Brně, případě na odborných pracovištích příspěvkových organizací Ministerstva kultury. V předkládací zprávě k tomuto bodu jednání vlády je uvedeno, že další postup Ministerstva kultury bude vycházet ze zřízení Metodického centra konzervace při Technickém muzeu v Brně.

Vzhledem k tomu, že odborná veřejnost vybudování takového centra zpochybňuje, chci se vás zeptat:

1. Z jakého důvodu ministerstvo chce vybudovat velmi nákladné Metodické centrum konzervace v Brně?

2. Jaké jsou předpokládané náklady na zřízení a provoz tohoto centra?

3. Zná Ministerstvo kultury kapacitu již existujících restaurátorských pracovišť? Proč neuvažuje o jejich rozšíření a posílení jejich finančních prostředků?

4. Opíráte se v této věci o názory své odborné komise?

5. Z jakého důvodu informace o možnostech záchrany povodněmi postižených archiválií nelze nalézt na vašich internetových stránkách? Projekt metodického centra pak oprávněně vzbuzuje dohady o podezřelém provázání s některými firmami.

Děkuji za seriózní odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové. Prosím, aby se slova ujal pan ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedající, milé kolegyně a vážení kolegové, jelikož jsem nepředpokládal, že schůze z minulého týdne bude pokračovat i tento čtvrtek, a jelikož interpelace paní místopředsedkyně Němcové byla právě na rozhraní ukončení minulých interpelací, tak jsem v důsledku toho ani nepředpokládal, že budou interpelace dnes. Proto jsem paní místopředsedkyni Němcové z vlastní iniciativy odpověděl, jak já jsem jí řekl, milostným listem, ve kterém jsem se jí snažil vysvětlit otázky související se zřízením tohoto centra v Brně. Myslím si, že bude slušné vzhledem k tomu, že jde o televizní přenos, abych tu odpověď, onen milostný list paní místopředsedkyni přečetl a zdůraznil při té příležitosti, že si velice vážím toho, že se zajímá o tuto záležitost, která je velice, velice složitá, neboť poničení archiválií a kulturních předmětů povodněmi bylo velice rozsáhlé a vyrovnat se kvalitně s těmito škodami, vyrovnat se s nimi rychle je opravdu velice těžký úkol.

Proto na začátku řešení tohoto úkolu - než začnu, paní místopředsedkyně, číst svůj dopis - stálo ono vážné rozhodnutí, podobně jako ve vyspělých státech, zřídit takovéto centrální pracoviště, vybavit ho nejmodernější technologií, soustředit v něm nejlepší odborníky, aby restaurování hlavně listinných materiálů bylo urychleno. Takže můj dopis:

Vážená paní místopředsedkyně, přestože nedošlo k uplatnění vaší ústní interpelace ve věci Metodického centra konzervace, jež by mělo vzniknout při Technickém muzeu v Brně jako ústřední konzervátorské, výzkumné a studijní pracoviště pro movité kulturní dědictví této země, dovoluji si vám zaslat k informaci alespoň písemnou odpověď k této problematice.

Hned v úvodu své odpovědi pouze zmiňuji úkol, kterým je vysušení, dezinfekce a konzervace, případně i restaurování vybraných sbírkových předmětů a dokumentů, které byly zasaženy ničivou povodní v srpnu loňského roku.

U tohoto bych se zastavil, abych mohl už diskutovat k otázkám, které mi byly položeny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP