(14.30 hodin)
(pokračuje Sequens)

A věřím, že vaše moudré shromáždění takový zákon posvětí. A stejně tak jsem přesvědčen, že i na půdě Senátu by takovýto zákon našel pochopení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane senátore. O slovo se hlásí pan poslanec Kubinyi.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, je pravdou, že ten zákon má dlouhou historii. Je pravdou, že ten zákon se zpracovával v různých verzích, za dob minulých, našimi předchůdci ve sněmovně. A je zcela nepochybné, že zákony, které jsou natolik inovativní, jako je tento zákon, zcela nepochybně a zákonitě vyvolávají značný odpor. Nicméně vzhledem k tomu, že na tomto zákoně bylo odveden velký kus práce a že v průběhu přípravy došlo k rozdělení dvou souvisejících zákonů, to je zákona o lékařích a zákona o nelékařských povoláních ve zdravotnictví, se domnívám, že lepší než hlasovat v této chvíli o zamítnutí zákona by bylo ponechat si toto hlasování až na dobu, když budeme při další schůzi rozhodovat o zákonu o nelékařích.

Proto sněmovně navrhuji jako procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen a byl zařazen na další schůzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, chcete okamžitě hlasovat o tomto přerušení? (Ano.) Dobrá, budeme tedy hlasovat ihned.

Mám tady žádost, abych vás nechal odhlásit. Já vás odhlašuji v této chvíli a prosím, abyste se znovu přihlásili. Tedy, znovu se přihlaste. Já se ještě pokusím přivolat ty, kteří zde nejsou.

 

Slyšeli jsme návrh pana poslance Kubinyiho, který byl na přerušení projednávání tohoto bodu, o kterém budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přerušit projednávání tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 472. Přítomno bylo 181 poslanců, pro hlasovalo 91, proti bylo 82. Návrh na přerušení byl přijat.

 

Jestli dovolíte, necháme proběhnout kontrolu tohoto hlasování.

Prosím, o slovo se hlásí pan poslanec Dub.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji. Pane předsedo, já si dovoluji zpochybnit hlasování. Hlasoval jsem ne, ale ve sjetině mám ano.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vyslechli jsme… Prosím, pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, velmi se omlouvám, že s touto procedurální námitkou vystupuji až v tomto okamžiku, kdy proběhlo jedno hlasování, ale domnívám se, že je nepřípustné, aby sněmovna rozhodla o návrhu, který zde byl přednesen - o návrhu na přerušení. Paragraf 97 zákona o jednacím řádu totiž praví ve svém odstavci 3: Jestliže Senát návrh zákona usnesením zamítne, předseda jej na nejbližší schůzi, nejdříve však za 10 dní od doručení usnesení předloží sněmovně, aby o něm hlasovala znovu.

Čili - my o něm musíme dnes znovu hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan místopředseda Filip se hlásí o slovo. Prosím o klid. Vyslechněme pana místopředsedu Filipa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, já bych prosil, abychom vykládali jednací řád tak, jak skutečně je. Samozřejmě, že předseda Poslanecké sněmovny je povinen předložit zákon vrácený nebo zamítnutý Senátem na nejbližší schůzi sněmovny, tedy i na probíhající, ale je samozřejmě na vůli Poslanecké sněmovny, jestli ho projedná, rozhodne o něm okamžitě na té schůzi, nebo ho projedná jiným způsobem, například že ho odročí. To je samozřejmé.

Já jsem sice hlasoval, aby se rozhodlo okamžitě, aby se rozhodovalo nyní, ale pokud se sněmovna rozhodne, aby se rozhodovalo například 24. června, nestane se vůbec nic, jednací řád neporušíme.

Já bych byl rád, kdybychom vykládali tento zákon o jednacím řádu jako skutečnou normu jednání a chování Poslanecké sněmovny, a nikoliv technokraticky a zúženě. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se ptám pana poslance Vidíma, jestli chce, aby se hlasovalo o jeho nesouhlasu jako o námitce proti postupu. Ano, trvá na tom.

Prosím, paní ministryně Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěla upozornit všechny poslankyně a poslance na to, že tato Poslanecká sněmovna se v uplynulém volebním období tímto problémem několikrát zabývala a vždy byl jednoznačně přijat výklad, že návrh zákona vrácený ze Senátu se zařadí na nejbližší schůzi. Nicméně - na této nejbližší schůzi buď o něm může být hlasováno, nebo může být i přerušen, může být odročen, může s ním být takto naloženo jiným způsobem. Jsem přesvědčena o tom, že ve stenozáznamech této sněmovny je možno dohledat, že takovýmto způsobem se sněmovna opakovaně rozhodla.

To znamená, že pakliže bychom dnes chtěli hlasováním vykládat toto ustanovení, samozřejmě, že to udělat můžeme, protože Poslanecká sněmovna má takové právo, ale každopádně bychom měnili stanovisko, které v minulosti Poslanecká sněmovna užívala.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji. Pan poslanec Vidím se hlásí.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedo, pouze bych chtěl vaším prostřednictvím tlumočit paní ministryni, že nyní neprojednáváme návrh zákona vrácený Senátem, ale projednáváme návrh zákona, který Senát zamítl. To je první komplikace.

Druhá komplikace je prostě v tom, že já jsem přednesl námitku vůči rozhodnutí předsedajícího. Sněmovna o ní rozhodne hlasováním. Je to jedno hlasování. Pokud rozhodne tak, že je možné ten návrh přerušit, budeme pokračovat v tomto režimu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Vidíma proti postupu, kterým jsme se vydali. Takže - budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo přijímá tuto námitku pana poslance Vidíma, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti námitce pana poslance Vidíma, učiní to nyní.

Hlasování pořadové číslo 473. Přítomno 182 poslanců, námitku podpořilo 53, proti bylo 97. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní by přišla na řadu námitka pana poslance Duba, která zazněla vůči proběhlému hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo přijímá námitku pana poslance Duba, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této námitce pana poslance Duba?

Hlasování pořadové číslo 474. Přítomno bylo 182 poslanců, námitku přijalo 172, proti žádný. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Kubinyiho. Předtím vás ale ještě odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP