Sněmovní tisk 231
N. z. o podmín. provozu vozidel na pozem. komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Hojda, Václav Exner, Miroslav Kapoun, Karel Sehoř, Václav Frank, Ladislav Urban, Karel Vymětal, Josef Šenfeld) předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: P. Hojda, V. Exner a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 231/0 dne 20. 2. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 2. 2003. Vláda zaslala stanovisko 27. 3. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 2003 jako tisk 231/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2003 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Ing. Ludvík Hovorka a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 4. 2003 na 14. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 385). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 78, usnesení č. 385).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 4. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 86, dokument 86/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 4. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Rostislav Harazin).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 86/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 86/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 119).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 5. 2003 poslancům jako tisk 231/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 5. 2003 poslancům jako tisk 231/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 6. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 477, usnesení č. 526).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 6. 2003.

Zákon vyhlášen 1. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 193/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vozidla silniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, jednostopé vozidlo, silniční doprava, státní poznávací značka, technická kontrola

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)