Stenografický zápis 14. schůze, 11. dubna 2003


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Walter Bartoš


26. Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 265/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


27. Návrh poslanců Petra Nečase a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Hönig
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Radim Turek
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Hönig


28. Návrh poslanců Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 230/ - prvé čtení

Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Exner


29. Návrh poslanců Pavla Hojdy, Václava Exnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 231/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


31. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) /sněmovní tisk 234/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Marie Rusová


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. /sněmovní tisk 236/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslankyně Marie Rusová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Ibl


33. Vládní návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) /sněmovní tisk 242/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Mikuta
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo ve 14.08 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP