Usnesení PS č. 526

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 231/2/- vrácenému Senátem (10. června 2003)

Související sněmovní tisky

231 N. z. o podmín. provozu vozidel na pozem. komunikacích
ISP (příhlásit)