(11.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Pokud si to někdo nepřeje, tak si myslím, že by bylo férové, aby to zde zaznělo.

Když jsem poslouchal vystoupení některých kolegů, tak jsem přemýšlel, kolikrát jsem vlastně v životě zatím provedl hotovostní transakci, která by přesahovala částku půl milionu korun v hotovosti, a konstatoval jsem, že jsem ji zatím provedl jednou. Možná je to proto, že neprovádím takto často finanční transakce v hotovosti, nebo je to proto, že jsem zatím neměl dostatek času na to, abych se těmito věcmi zabýval, ale myslím si, že většina občanů je s takto vysokými hotovostními transakcemi konfrontována skutečně pouze několikrát v životě, když kupují automobil, když kupují dům, když kupují chatu. Případů je skutečně velmi málo a ve všech těchto případech zákon umožňuje nalézt řešení, které občana nevystavuje do situace, že by si mohl být nejistý, zda mu bude zaplaceno, či zda mu zaplaceno nebude.

Domnívám se, že pro většinu občanů České republiky a pro podnikatele, kteří podnikají standardním a transparentním způsobem, tento zákon žádné komplikace nepřinese.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Tlustý. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, to, co teď říkal ministr financí, mi umožnilo vzpomenout si na diskusi, která tady probíhala před pěti lety - zdůrazňuji slovo "pět let", aby bylo jasné, jak je to dlouho. Tenkrát jsme vedli diskusi o pozici věřitelů a pozici dlužníků v této zemi, o tom, jak moc si vzájemně různí podnikatelé dluží vzájemně. Pokud si vzpomene, tehdy pokusy o posílení pozice věřitele byly odmítnuty z velké části poslanci dnešní vládní koalice s odkazem na to, že budou nalezeny standardní prostředky pro posílení pozice věřitele. Jsem si zcela jist, že za pět let nebyly nalezeny prakticky žádné. Jinými slovy, věřitel je nadále v České republice v horší situaci než dlužník, stále v České republice platí, že nehradit závazky se vyplácí. Jedinou obranou, kterou měli podnikatelé, živnostníci v situaci, kdy nejsou dostatečné právní nástroje pro vymáhání nezaplacených faktur, byly hotovostní platby. To jim teď vezmete. Neučiníte nic pro občany této země. Vystavíte lidi, kteří jsou v nerovnoprávném postavení vůči dlužníkům, do situace, kdy poslední nástroj, kterým se mohli bránit, a to byly hotovostní platby, jim budou odejmuty. Tímto krokem v nevhodnou dobu, a to je to, co chci říci - ano, to je standardní nástroj, omezovat hotovostní platby, ale takovýto standardní nástroj musí být používán ve standardním prostředí, jako je to všude ve světě, ve světe, kde jsou vymáhány od dlužníků účinnými nástroji jejich dluhy. Vy jste mi tehdy, před pěti lety, vysvětlili, že vymáhat mnou navrhovanými nástroji od dlužníků jejich peníze nelze, protože nejsme ve standardním prostředí, a dokonce jste mi vysvětlili, že největším dlužníkem v této zemi je stát a že stát nemůže vstupovat s nástroji, které nejsou přiměřené v dané době.

Jedním slovem, bezhotovostní platby by byly dobrým nástrojem, kdybychom žili v ekonomice, ve které by byli dlužníci postihováni a ve které by věřitelé mohli vymáhat dlužné částky efektivními nástroji. Ale protože v takové ekonomice stále nežijeme a protože zodpovědné za to, že v takové ekonomice nežijeme, nejsou jenom vlády, které vládly do roku 1996, jak kolegové často říkají, ale myslím, že zcela zřejmě vlády po roce 1996, myslím, že byste měli zvážit, zda to, co považujete za krok prospěšný, není náhodou nástrojem k likvidaci podnikání v České republice.

Jednou větou. Bezhotovostní platby by byly dobré, ale ne v České republice dnes, kdy postavení věřitele je tak obtížné. Vřele vám doporučuji, zvažte to, protože až toto učiníte, budete se myslím velmi divit tomu, co nastane v české ekonomice. Nastanou krachy malých živnostníků a podnikatelů, protože nevymohou své peníze od velkých dlužníků.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Bohužel panu poslanci Mládkovi nemohu dát slovo… Neuvědomila jsem si, že pan ministr otevřel znovu obecnou rozpravu, takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, pan předseda Tlustý tady velmi bouřlivě hovořil o tom, jaké je postavení věřitelů a že není dostatečné. Není dostatečné, ale, pane předsedo, měl jste svoji aktivitu projevit u jiného zákona, o soudech a soudcích, protože to, aby se postavení věřitelů zlepšilo, závisí na efektivním fungování soudního systému. Jinak se samozřejmě nikdy nedostaneme z té primitivní tržní ekonomiky, kam jste nás přivedli.

Historicky je to o tom, že jste tady zavedli dva tisíce veřejně obchodovaných akciových společností, ze kterých nezůstala ani stovka, protože jste zavedli také takový systém, který vedl k tomu, že práva akcionářů, práva věřitelů nebyla hájena a to vedlo k tomu, že kapitalismus klesl do nejprimitivnějších forem. Z akciových společností otevřeného typu -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím o klid.

 

Poslanec Jan Mládek: - se staly uzavřené akciové společnosti, případně s. r. o., případně majetek fyzických osob, případně tyto společnosti byly zlikvidovány. Ale hlavně majitelé a věřitelé hledali nejjednodušší formy, aby si ochránili svůj majetek.

Máme společnou odpovědnost pro to, abychom se z tohoto primitivního kapitalismu dostali do kapitalismu sofistikovanějšího, kde budou fungovat fondy nejrůznějšího druhu, investiční, penzijní, kde věřitelé skutečně budou moci si být jisti, že jejich práva budou obhájena. Ale nemá to nic společného se zákonem, o kterém jednáme, který má zavést minimální pořádek, který žádným způsobem neohrozí drobné živnostníky, o které má pan předseda starost, ale který přece jenom znemožní také zahraničním nelegálním strukturám tady prát peníze. Prosím tuto aktivitu přenést k jinému zákonu, protože tento není správný.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Janu Mládkovi. Nyní má slovo pan poslanec Miroslav Beneš a poté pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, ctěná vládo, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat ministrovi financí za to, že znovu otevřel obecnou rozpravu, a děkuji i svému předřečníkovi za to, že nás upozornil, kterak se na své působení na tehdejším federálním ministerstvu pod ministrem Dlouhým dívá tehdejší náměstek, tedy pan kolega Mládek, a chtěl bych pozornost posunout koneckonců tam, o čem hovořil pan minstr financí.

On zde zmínil, že ve svém životě se dotkl platby nad 500 000 pouze jedenkrát. Vážené dámy, vážení pánové, nebudu zde už mluvit o podnikatelích. O tom hovořil pan předseda poslaneckého klubu Tlustý dostatečně jednoznačně, protože ví, co znamená prostředí v České republice, ví, co znamená vymáhatelnost práva za ministra socialistické vlády, a mluví o životě, nikoliv o chimérách. Chtěl bych se vrátit k příkladu, který použil pan ministr financí, tedy kdy se obyčejný člověk, protože on hovořil o obyčejných lidech, dostane k situaci platby nad 500 000 Kč. Vážené dámy, vážení pánové, jestli se nemýlím, tak jedině v případě, že něco prodává. Jedině v případě, že něco prodává, ho tento návrh zákona dostane do situace, kdy on jde do rizika, že o své peníze přijde prostě proto, že k němu bezhotovostní platbou nedorazí. Sledujete-li toto, jste na nejlepší cestě.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP