Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. května 2003 v 9.02 hodin

Přítomno: 196 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji druhý jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a zdravím zejména ty, kteří vyměnili růže za žlutý kvítek.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že oficiálně o omluvení neúčasti na dnešním jednání požádali tito kolegové. Petr Bratrský, Jiří Karas, Jaroslav Plachý, Petr Šulák - cesta členů stálé delegace do Parlamentního shromáždění OBSE do Ženevy, kolegové Holáň, Lobkowicz a Svoboda - zasedání Evropského parlamentu. Z vlády se omlouvá Pavel Rychetský na dnešní dopoledne a paní ministryně Součková se účastní jednání v Senátu.

Kolegové, používejte jeden z mnoha orgánů, kterým je vaše tělo vybaveno - v tuto chvíli mám na mysli uši. Úmyslně jsem použil přívlastek "oficiální omluvu", neboť vy jste skutečně oficiálně omluveni. To, že jste zde fyzicky přítomni, je milé, nicméně omluva byla podána a já jsem povinen ji přečíst.

Vážené kolegyně a kolegové, při zpracování schváleného pořadu došlo k chybnému označení pevného zařazení bodu č. 7, a proto si stávající údaj opravte. Tento bod bude projednán dnes dopoledne jako bod druhý, tak jak to pan poslanec Třešňák navrhl. V souvislosti s tím si současně opravte pevné zařazení u bodu č. 12, který bude projednán dnes odpoledne jako první bod.

Pro vaši informaci sděluji, že budeme-li dnes pilní a pracovití, tedy jako obvykle, budeme se zabývat dnes dopoledne následujícími body našeho programu: nejprve je to bod č. 11, poté bod č. 7 a pak body 13, 14, 16, 17 a možná přijdou na pořad i další.

Sděluji, že pan kolega Josef Vícha má náhradní kartu č. 1 a pan kolega Václav Mencl náhradní kartu č. 8.

 

Prvním bodem dnešního jednání je, tak jak jsem již avizoval, bod

 

11.
Vládní návrh zákona o dočasné ochraně cizinců
/sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane řídící. Na základě pověření vlády vám předložím zákon o dočasné ochraně cizinců, a jelikož jsme jej poměrně podrobně projednávali v prvém čtení, mám pocit, že není zapotřebí, abych se zde příliš do podrobností o tomto návrhu zmiňoval. (Velký hluk a pohyb v jednací síni.)

Nevím, čím to je, pane předsedající, ale mám pocit, že přednáším zákon ve válcovně plechu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: I mlčení může být součástí přednesené důvodové zprávy, takže, pane ministře, můžete klidně pokračovat v mlčení.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Ne, nechtěl jsem vás rušit, pane předsedající, když jste se tam tak hezky bavil a bylo mi hloupé vás vyzývat k tomu, abyste plnil své povinnosti a uklidnil sněmovnu.

Ale teď už vážně bych přece jen řekl pár věcí k tomuto návrhu.

Tento návrh si klade za cíl uvést do souladu náš právní pořádek se směrnicí o minimálních normách v poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy Evropské unie při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími. Tato směrnice by měla být členskými státy aplikována a tento návrh zákona k této aplikaci vede.

Vzhledem k tomu, že v průběhu prvého čtení byl zákon projednáván poměrně podrobně i zde na plénu sněmovny, bych v rámci druhého čtení pouze uvedl, že vítám návrhy, které vzešly z jednání výboru pro obranu a bezpečnost, že s těmito návrhy, tak jak byly formulovány, souhlasím, protože si myslím, že přispívají ke zlepšení tohoto návrhu. A chtěl bych také poděkovat za doporučující, souhlasné stanovisko výboru pro obranu a bezpečnost.

Tolik, pane předsedající, mé stručné úvodní slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, jednak za důvodovou zprávu a jednak také za označení Poslanecké sněmovny jako válcovnu plechu. Doufám, že si to kolegyně a kolegové zapamatují.

Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 203/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan kolega Svatopluk Karásek.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jako zpravodaj musím říci, že náš výbor doporučil, aby tento návrh zákona prošel do třetího čtení. K tomu nebyly žádné připomínky, a proto jsme pro schválení tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Do rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP