Stenografický zápis 23. schůze, 26. listopadu 2003


(Jednání zahájeno 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Karel Vymětal


7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Turek
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jiří Papež
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloš Patera
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Frank
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Bratský
Poslanec David Šeich
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Josef Mikuta
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Martin Kocourek
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Vladimír Čada
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec František Beneš
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Tomáš Dub
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miroslav Pátek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Bílý
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jan Klas
Poslanec Petr Krill
Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Krajíček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec František Strnad
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Miloš Patera


165. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení

Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jaroslav Gongol


12. Vládní návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce /sněmovní tisk 313/ - třetí čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Radim Chytka
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Radim Chytka


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - třetí čtení

Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Miloš Kužvart
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Miloš Kužvart
Místopředseda PSP Ivan Langer


14. Vládní návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení


(Jednání přerušeno v 16.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.37 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Pavel Kováčik


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 316/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaromír Schling
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Schling


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 343/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Schling


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1995 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 356/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Pavel Hojda
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Pelc


19. Vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) /sněmovní tisk 117/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Hasil


20. Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty /sněmovní tisk 267/ - třetí čtení

Poslanec František Pelc
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec František Pelc


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - třetí čtení

Poslanec Josef Vícha
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Josef Vícha


22. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/ - třetí čtení

Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miloslav Kučera
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP