Stenografický zápis 23. schůze, 25. listopadu 2003

(Schůze zahájena ve 14.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Martin Říman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Miroslav Pátek
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Karel Černý
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Miroslav Pátek
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Pavel Severa
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.07 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


1. Návrh, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vilém Holáň
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Doležal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Doležal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/3/ - vrácený Senátem

Senátor Robert Kolář


4. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Václav Exner


6. Návrh na zkrácení lhůt pro projednání sněmovních tisků 445, 446 a a 447 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Petr Nečas


8. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 264/ - třetí čtení

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Oldřich Vojíř


9. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Svatopluka Karáska, Evžena Snítilého a Petra Bratského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu /sněmovní tisk 281/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Josef Janeček
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Bohuslav Záruba


10. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení

Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Oldřich Vojíř


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 311/ - třetí čtení

Poslanec Jan Mládek
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Jan Mládek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP