(15.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Další návrh, který přednesl pan poslanec Melčák, byl návrh pevně zařadit body 117 až 121 na středu 29. října dopoledne a pak za ně zařadit bod 174. Říkám to správně? Jako druhý a dále.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh pana poslance Melčáka na pevné zařazení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 53 skončilo. Z přítomných 179 poslanců pro 118, proti 14. Tento návrh byl přijat.

 

Pak se mi přihlásil pan poslanec Ludvík Hovorka, který má také procedurální návrh. Prosím, pane poslanče, předneste nám ho.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně a vážení poslanci, dovoluji si přednést procedurální návrh na pevné zařazení bodu č. 51, kterým je novela zákona č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA, sněmovní tisk 411, na zítřek, středu 22. října, po bodu 53, to znamená po pevně zařazených bodech.

Tento návrh zdůvodňuji časovou tísní a nutností doprojednat tento návrh na této schůzi s nutností zahájit čerpání tohoto úvěru do konce letošního roku. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Návrh je jasný. Budeme hlasovat o pevném zařazení bodu č. 51 na středu ráno po pevně zařazených bodech.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento posun, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 178 poslanců pro 117, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

Další se hlásila s procedurou paní poslankyně Marková, pak je paní poslankyně Šedivá a pak pan poslanec Talíř. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych po dohodě s předkladatelem navrhla pevné zařazení bodu č. 122, kterým je vládní návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, zákon o uznávání odborné kvalifikace, sněmovní tisk 242, třetí čtení, na čtvrtek 23. října jako pevný bod po polední přestávce.

Svůj návrh zdůvodňuji nepřítomností zpravodaje. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu, který zopakuji. Je to pevné zařazení bodu č. 122 na čtvrtek 23. 10. jako první bod po polední přestávce.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 179 poslanců pro 119, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Nyní prosím paní poslankyni Šedivou.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Dobrý den. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych žádala o zařazení bodu č. 28, a to senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, sněmovní tisk 298, jako pevný bod na zítřek, středu, hned první bod po obědě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tam jsme nyní zařadili bod paní Markové. To byl čtvrtek? Dobrá. Tak by to byl první bod po poledni zítra, bod 28. Zopakuji to. Bod č. 28 jako pevný bod zařadit na zítřek po poledni.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 180 poslanců pro 112, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Prosím pana poslance Talíře, aby se nyní on ujal slova.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, také já si dovoluji navrhnout změnu v pořadí projednávaných bodů na dnešní schůzi, a sice bodů č. 37 a 38. Jsou to vládní návrhy zákony o drahách atd. a vládní návrh o vnitrozemské plavbě. Dovoluji si navrhnout jejich zařazení na zítřek po bodu, který byl teď zařazen, to znamená jako druhý a třetí bod odpoledne. Důvodem je neúčast pana ministra Šimonovského, který se v pátek účastní pohřbu člena rodiny a bohužel z tohoto nenadálého důvodu se nemůže zúčastnit jednání.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já to zopakuji. Jedná se o body 37 a 38, které bychom zařadili na zítřek jako druhý a třetí bod po poledni.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto přeřazení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 180 poslanců pro 136, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme snad také uspokojili všechny procedurální návrhy, které tady zazněly.

 

Dalším bodem, kterým bychom se dnes měli zabývat, je bod č. 34, kterým je

 

34.
Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 74/ - druhé čtení

 

Vítám náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pana Carbola a prosím ho, aby návrh za navrhovatele nyní uvedl. Prosím, pane náměstku, jestli vás mohu požádat k řečnickému stolku. Máte slovo.

 

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Carbol: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl krátkou a jednoduchou novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP