Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. října 2003 ve 14.03 hodin

Přítomno: 180 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené dámy, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji pátý jednací den 22. schůze Poslanecké sněmovny. Přeji vám dobré odpoledne. Nejdřív vás poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a zároveň ti, kteří nemají kartu, mi nahlásili nebo oznámili, že žádají o vydání karty náhradní.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení neúčasti poslanci: paní poslankyně Květoslava Čelišová pro nemoc, pan poslanec Milan Ekert i pan poslanec Hynek Fajmon jsou na zahraniční cestě, paní poslankyně Miroslava Němcová se omlouvá ze zdravotních důvodů, stejně jako pan poslanec David Šeich. Pan ministr Urban se omlouvá ve dnech 21. až 24. Platí tato omluva, kterou tady mám od 21. až 24. - zahraniční služební cesta? Neplatí. Takže pan ministr Urban tuto omluvu ruší. Mám tu také omluvu pana poslance Petra Lachnita od 21. do 24. října. Z členů vlády se omlouvá také místopředseda vlády Petr Mareš, který je pracovně mimo, a pan ministr Pavel Němec, který se účastní jednání ministrů EU o kohezní politice. Tolik omluvy, které mám k dispozici.

Stav projednávání schváleného pořadu vám byl rozdán do lavic. Prosím vás, abyste se posadili a věnovali pozornost tomu, co nyní řeknu. Na dnešní poradě grémia jsme se shodli, jak budeme postupovat příští týden. Protože v úterý 28. 10. je státní svátek, jednání zahájíme ve středu 29. 10. v 10 hodin, takže sněmovna bude pokračovat příští týden ve středu v 10 hodin ráno.

Dnes se budeme věnovat pevně zařazeným bodům 33 až 35 a 42 až 46, případně pak dalším bodům podle řádně schváleného pořadu. Takže prvním bodem, kterým bychom se měli dnes zabývat - hlásí se ještě předseda volební komise pan poslanec Hojda. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. S ohledem na to, že 28. 10. končí lhůty pro možnost volby v tom volebním bloku u dvou voleb, navrhuji Poslanecké sněmovně, aby schválila pevné zařazení volebního bloku na příští týden na 29. 10. před polední přestávkou, to je od 12 hodin.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Od 12 hodin, řekl jste, před polední přestávkou. Takže já to zopakuji - pan předseda navrhuje, abychom volby zařadili ve středu příští týden na 12. hodinu před polední přestávkou. To je návrh, o kterém budeme okamžitě hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku a souhlasí se zařazením voleb na středu 29. 10. na 12. hodinu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 139 poslanců pro hlasovalo 120, proti jeden. Tento návrh byl přijat. Takže já vám zopakuji, že volby jsme zařadili na 12.hodinu ve středu příští týden 29. října.

 

A nyní snad můžeme zahájit program dnešní schůze projednáváním prvního bodu, který máme na programu, tj. bod číslo

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

 

Tento předložený návrh by měl z pověření vlády uvést ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Já prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.

Pan poslanec Skopal má náhradní kartu č. 4.

A vás opravdu prosím, abyste se ztišili, posadili se a umožnili panu ministrovi, aby nám přednesl své vstupní slovo. Ještě jednou prosím o klid.

Pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP