Sněmovní tisk 352
Novela z. o vodách (vodní zákon) - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas J., Ambrozek L..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 352/0 dne 12. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Nedvědová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 564).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 352/3, který byl rozeslán 22. 10. 2003 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 173, usnesení č. 691).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 11. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 213, dokument 213/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Fencl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 11. 2003 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 213/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 26. 11. 2003 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 213/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 12. 2003 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 213/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 274).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 1. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 1. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 20/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vodohospodářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ochrana životního prostředí, přibližování legislativy, úprava vody, voda, vodní prostředí, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)