(18.40 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

K ostatním částem zákona jsem se již vyjádřila v předchozích diskusích.

Protože nepovažuji za vhodný návrh, který předkladatelé navrhují, ať už se to týká rozpočtových pravidel, ať už se to týká změny v zákoně o obcích, navrhuji zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Michaele Šojdrové. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, zdali hodlá vystoupit. Raději ne. Pan zpravodaj Bičík zřejmě řekl již v předchozích vystoupeních vše, co bylo třeba.

Připomínám, že paní poslankyně Šojdrová navrhla zamítnout tuto předlohu, a já o tomto návrhu dám hlasovat v 18.41 hodin. Všechny vás odhlásím a poprosím o novou registraci. Poprosil bych pana poslance Plevu, aby nespílal panu navrhovateli.

 

V hlasování pořadové číslo 318 rozhodneme o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Zahájil jsem toto hlasování. Kdo souhlasí se zamítnutím, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 151 hlasujících bylo 76 pro, 45 proti.

 

Vyčkáme kontroly. Hlásí se pan poslanec Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zpochybňuji hlasování, neboť jsem hlasoval ne, a objevilo se mi na sjetině ano.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 319. Kdo souhlasí s námitkou na zpochybnění pana poslance Zralého, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 153 hlasujících bylo pro 129, proti 2. Budeme opakovat předchozí hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 320. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 153 hlasujících pro 78, proti 44.

 

Vyčkáme opět kontroly. Hlásí se pan poslanec Svatomír Recman s nějakým zajímavým sdělením.

 

Poslanec Svatomír Recman: Omlouvám se, zpochybňuji poslední hlasování. Zdržel jsem se hlasování, k svému překvapení mám na sjetině ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 321. Kdo souhlasí se zpochybnění, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 155 hlasujících pro 132, nikdo proti. Budeme tedy hlasování opakovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 322. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Zkontrolujte si prosím, zdali vám svítí patřičné světýlko.

Hlasování skončilo. Ze 154 hlasujících pro 79, proti 44.

 

Zdá se, že v tuto chvíli mohu konstatovat, že návrh na zamítnutí Poslanecká sněmovna přijala, tudíž končí nejen první čtení, ale také veškeré projednávání tohoto návrhu zákona.

Dámy a pánové, je 18.47 hodin. Zdá se, že bychom další bod nestihli projednat, navíc nás zítra čeká náročný bod státní rozpočet, takže vám přeji hezký večer a končím odpolední jednání naší schůze.

 

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP