Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
2. prosince 2003 ve 14.04 hodin

Přítomno: 175 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, zahajuji pátý jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a přeji vám dobré odpoledne.

Nejdříve vás poprosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Pan místopředseda Langer má náhradní kartu číslo 1, pan poslanec Třešňák má náhradní kartu číslo 4.

Sdělím vám, kdo požádal o omluvení své neúčasti na dnešním jednání. Je to pan poslanec Michal Hašek, nemocen je pan poslanec Jan Klas, stejně jako paní poslankyně Miroslava Vlčková, od 2. do 5. 12., omlouvá se dále pan poslanec Jiří Maštálka. Na zasedání Západoevropské unie je pan poslanec Oldřich Němec, Eva Nováková a Miloš Titz.

Pan poslanec Antonín Sýkora má náhradní kartu číslo 12.

Nyní bych omluvil některé členy vlády - pana ministra Karla Čermáka, na jednání ministrů obrany v Bruselu je také pan ministr obrany Miroslav Kostelka, na zasedání Rady ministrů zdravotnictví Evropské unie v Bruselu je paní ministryně Marie Součková. Pan ministr Milan Urban se omlouvá ze začátku jednání, protože předsedal Radě celní unie v Bratislavě a dostaví se až později.

Paní poslankyně, páni poslanci, přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice a já bych vás nyní informoval o závěrech z mé dnešní porady místopředsedů Poslanecké sněmovny a předsedů poslaneckých klubů.

Navrhujeme projednat ve čtvrtek 4. 12. jako první bod ráno odpovědi členů vlády na písemné interpelace. První věc, na které jsme se tedy dohodli, bylo zařadit písemné interpelace jako první bod ráno tento čtvrtek 4. 12. Tento návrh bychom hned odhlasovali.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení písemných interpelací, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 302 z přítomných 121 poslanců hlasovalo pro 95, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Dále bych vás chtěl informovat, že ve čtvrtek 27. listopadu prezident republiky vrátil sněmovně zákon o státní sociální podpoře, sněmovní tisk 397/4. Stanovisko prezidenta vám bylo rozdáno 28. listopadu. V souladu s jednacím řádem zařazuji tento zákon do pořadu 23. schůze. Po dnešní poradě navrhujeme spojit jeho projednávání se zákonem o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, to je bod 169, což je rovněž zákon vetovaný prezidentem, který byl zařazen na 9. 12. Oba zákony vrácené prezidentem bychom projednali společně ve čtvrtek 11. prosince v 9 hodin.

Pokud není námitek, dám hlasovat o těchto návrzích dohromady.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení obou těchto zákonů vrácených prezidentem na 11. 12. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 303 z přítomných 143 poslanců hlasovalo pro 112, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Chtěl bych vám ještě připomenout, že v pátek 5. prosince 15 minut po skončení nově svolané 24. schůze budeme pokračovat v jednání 23. schůze Poslanecké sněmovny, pokud to bude časově jen trochu možné a dohodneme se na tom.

Ještě se hlásí o slovo pan poslanec Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, jménem skupiny pěti poslanců bych chtěl jenom pro stenozáznam oznámit, že ve 45. hlasování na 23. schůzi 25. 11. 2003 jsme hlasovali "ne", a na sjetině je "ano". Jedná se o poslance Kladívko, Nedvědová, Ježek Libor, Papež a Nájemník.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se hlásí pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji pane předsedo. Dámy a pánové, minulý čtvrtek, to je 27. listopadu, zasedala volební komise a navrhuje Poslanecké sněmovně, aby volební body 129 až 131 se uskutečnily příští středu před polední přestávkou, a to tak, aby se případně druhé kolo nebo další volby mohly uskutečnit ještě ve středu večer nebo ve čtvrtek před polední přestávkou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP