Stenografický zápis 23. schůze, 28. listopadu 2003


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Janeček


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Plachý


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 420/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Eduard Vávra


53. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Vymětal


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček


56. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 505/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 506/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Hojdar


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban


56. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 505/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Ludmila Brynychová


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 506/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Vlček


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


58. Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu /sněmovní tisk 522/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


59. Vládní návrh zákona o kolektivním investování /sněmovní tisk 523/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


60. Vládní návrh zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 525/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 13.51 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Braný
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Braný
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Braný
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Braný
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Braný
Poslankyně Eva Dundáčková


26. Vládní návrh zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 196/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Karel Šplíchal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 15.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP