Sněmovní tisk 196
Vládní návrh zákona o válečných hrobech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 1. 2003.
Zástupce navrhovatele: Kostelka Miroslav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 1. 2004.
  Návrh zákona 2. 2. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 196/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 196/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 154, usnesení č. 915).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 3. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 2004.

Zákon vyhlášen 22. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 122/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pieta, Pohřebnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: etika, hřbitov, smrt, válečná oběť

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)