Usnesení PS č. 915

k návrhu zákona o válečných hrobech a o pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 196/6/ - vrácenému Senátem (20. února 2004)

Související sněmovní tisky

196 Vládní návrh zákona o válečných hrobech
ISP (příhlásit)