Předpis 122/2004 Sb.

Citace122/2004 Sb.
NázevZákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka40 (22. 3. 2004)
Účinnostod 1. 7. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
196 Vládní návrh zákona o válečných hrobech
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 122/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2


ISP (příhlásit)