(18.00 hodin)
(pokračuje Vymětal)

Co to bude znamenat? Interpelovaný nebude vědět, jaká interpelace na něj bude podána, nebude moci přes své spolupracovníky a přes svůj úřad připravit nějakou rozumnou odpověď, takže ve svém výsledku to může znamenat to, že interpelace bude přednesena, interpelovaný odpoví cokoli, třeba že je pěkné počasí, nebo něco na to odplkne, a tím je interpelace vyřízena.

Myslím si, že takovýmto způsobem by došlo ke značnému znehodnocení institutu ústních interpelací, což je významný institut právě pro opozici. Já chápu, že vládní koalice si může prohlasovat cokoli, ale myslím si, že by si měla být vědoma toho, že vlastně ničí institut opozice. A není řečeno, že vládní koalice zůstane pořád vládní a že se nedostane do opozice. A potom se to na ní bude samozřejmě vztahovat také.

Takže si myslím, že tento návrh je projednatelný ve výborech, nenavrhuji žádné opatření, myslím si, že je třeba, abychom o tom diskutovali všichni, poněvadž jednací řád se dotýká nás všech. Mám takový pocit, že organizační výbor doporučuje, aby tento tisk byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, já bych si dovolil ještě doporučit, aby tento tisk také projednal petiční výbor, protože to je v jeho působnosti.

To je všechno, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Stanislav Křeček, dále pan předseda sněmovny Lubomír Zaorálek.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Já bych chtěl jenom reagovat na poslední poznámku pana kolegy Vymětala, týkající se interpelací. Škoda, že předtím, než vystoupil, se pan poslanec neseznámil s praxí v jiných zákonodárných sborech. Zjistil by totiž, že my dneska prakticky žádné ústní interpelace nemáme. Máme jen interpelace písemné, a to takové, které se předkládají půl dne předem, a potom interpelace, které se předkládají v nějaké lhůtě. Ale v každém případě jsou to písemné interpelace, protože ať už jde o ústní, nebo písemné, vždycky je vypracováno písemné stanovisko, které tady člen vlády přečte.

Tento návrh, který předkládáme, je naopak velmi náročný pro vládu, která musí bezprostředně reagovat, musí z toho být patrno, že ministr ví, o čem se mluví, že je seznámen s problematikou, že se bude reagovat na aktuální věci, jež třeba ten týden nastaly. Není tedy pravda, že to je výhodné pro vládní koalici. Je to náročnější pro vládu než ten systém, kde si ministr pohodlně nechá vypracovat odpověď od svých úředníků a odpovídá vlastně na všechno písemně, nikoli tak, jak mu to parlamentní etika říká - z hlavy a okamžitě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křečkovi. Nyní bude hovořit předseda sněmovny Lubomír Zaorálek, dále pan poslanec Karel Vymětal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedající. Já teď nevím, jestli se pouštět do detailního rozboru připomínek, které tady zazněly. Spíše si vzpomínám na výrok v jednom vtipu, kde pánbůh říká: "Přijde ta doba, ale já se toho nedožiju." Já bych si přál stejně jako v tom vtipu, kdyby všechny tyto věci se ve sněmovně probíraly ve výborech, kam patří, kdyby ty problémy se řešily ve chvíli, kdy je na to nejlepší prostor. Dost dobře se mi nezdá být šťastné, když se dneska ta debata tady znovu otevírá na tomto plénu.

Já třeba přesně nevím, proč pan místopředseda Langer a pan poslanec Vidím vzali zpět své podpisy z tohoto návrhu zákona. My jsme vedli opakovaně debatu na podvýboru zřízeném organizačním výborem pro úpravu jednacího řádu. Tam jsem nabyl dojmu, že jsme se shodli na tom, že některé věci jsou prospěšné a účelné. Vedla se tam debata dlouhá, trvala několik hodin a byl tam podle mne dostatečný prostor si vyjasnit, kde je skrz všechny politické strany zájem na tom, jednací řád upravit.

Já tvrdím, že to nebylo z hlediska koalice nebo z hlediska opozice. Bylo to z hlediska této sněmovny dlouhodobě. Nikdo nevíme, jak dopadnou příští volby, kdo bude v koalici a kdo v opozici. Vedlo nás k tomu to odstranit, co nám připadá, že práci sněmovny ztěžuje, nebo to, co je třeba nedůstojné, jako současná podoba interpelací.

Připadá mi tedy, že zásadní je to, co mě mrzí, že někteří stahují své podpisy z těch důvodů, které mi nejsou jasné. Pokud jsou opět nějaké výhrady, samozřejmě doporučuji, aby podvýbor pokračoval v jednání a aby tam byli zástupci všech politických stran a snažili se dopracovat souhlasu, který bude podstatný především v jednáních výborů. Tady bychom to měli přikázat výboru ústavně právnímu, měl by se tím zabývat i ten podvýbor pro jednací řád zřízený organizačním výborem. Ale nevím, do jaké míry je účelné celou tu debatu mnohahodinovou otevírat tady na plénu sněmovny. Já jsem připraven znovu se vrátit k jakémukoli stolu a vrátit se, kde jsme skončili. Ale mrzí mě, že v tuto chvíli opravdu nevím, proč někteří berou své podpisy zpět. Byli jsme ve shodě, že to je věc užitečná nejen pro koalici, ale že to je něco, co slouží parlamentu jako celku. Proč to dnes neplatí, bohužel nevím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi Zaorálkovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl bych reagovat na to, co zde řekl pan zpravodaj kolega Křeček.

Já nevím, já jsem sice opoziční poslanec, ale já nemám pocit, že bych měl trápit člena vlády. Já chápu, že to pro něj bude velice obtížné, protože samozřejmě ani ten ministr neví o všem, co se děje na jeho ministerstvu, co se děje v širokém resortu, který má na starosti, prostě o každé uličce, cestě nebo o nějakém baráku.

Záleží ale na tom, jak budeme formulovat smysl ústních interpelací. Já to cítím tak, že tou ústní interpelací chci rychle ústně řešit nějaký aktuální problém. V tom případě ten systém je ovšem navržen špatně. Pokud ovšem interpelace budeme brát tak, že opozice by měla prostřednictvím ústních interpelací trápit členy vlády a znemožňovat je před kamerami - on neví, podívejte se na něj - tak to je potom jiné postavení. Já chápu postavení interpelací tak, že chci jimi něco řešit, nějaký aktuální problém. A v tom případě mi ten systém nevyhovuje. Ale přiznávám, že to je věc na debatu, a proto doporučuji, aby nejenom ÚPV, ale také petiční výbor - tedy více poslanců - se zapojil do debaty o tomto problému.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se předseda sněmovny pan poslanec Zaorálek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já myslím, že to zas není tak široké, co je účelem ústních interpelací, protože máme nakonec hodně inspirace jak v parlamentech kolem nás, tak v celé Evropě. A ústní interpelace se obecně používají k tomu, aby se na nich otevíraly aktuální problémy, které mají celospolečenský dosah. Je to něco, co je široce zajímavé pro veřejnost, co je v té chvíli aktuální. Tady může člověk snadno odkázat na britské question times nebo na podobu interpelací u našich sousedů - v Rakousku, v Německu apod.

Takže interpelace by podle mne neměly se týkat nějakých speciálních problémů nebo problémů vyloženě místních, lokálních. Je to prostě něco, co má značnou společenskou závažnost, co je aktuální. Tím se řídila úprava interpelací, tak jak ji máte před sebou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. hlásí se pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych podpořit návrh pana předsedy Poslanecké sněmovny, aby v té situaci, která se vytvořila, kdy zřejmě asi ze strany Občanské demokratické strany jsou námitky k tomu, co bylo předloženo, a možná se týkají i trochu složitějších problémů, které se váží k tomuto tisku, tak se domnívám, aby v rámci druhého čtení se k tomu znovu postavil podvýbor zřízený organizačním výborem. Nejsem si ale jist, jestli to může přímo rozhodnout sněmovna, protože podle jednacího řádu podvýbor předkládá výsledky svých jednání výboru, který jej zřídil.

Chtěl bych ale při té příležitosti ve shodě s tím, co pan předseda řekl, vyzvat, aby pokud možno po jednání ústavně právního výboru se znovu podvýbor před druhým čtením sešel a tuto problematiku projednal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP