(12.10 hodin)

Poslanec Vlastimil Dlab: Naposledy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. D. Stanovisko kladné. (Ministr - stanovisko negativní.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 795. Z přítomných 164 poslanců pro hlasovalo 50, proti 56. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pochopil jsem, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Nyní nám zbývá přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Nikdo nic nenamítá, přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 196, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Ještě se zeptám na stanovisko ministra k celkovému návrhu zákona. (Stanovisko ministra je pozitivní.)

Prosím o stanovisko zpravodaje. (Stanovisko zpravodaje - kladné.)

 

Budeme hlasovat. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 796. Z přítomných 164 poslanců pro hlasovalo 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi a zpravodaji. Končím projednávání bodu 121.

 

Dalším bodem, který máme před sebou, je bod číslo

 

122.
Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
/sněmovní tisk 128/ - třetí čtení

 

Prosím paní ministryni zdravotnictví Marii Součkovou, která již sedí u stolku zpravodajů, stejně tak jako pan poslanec Janeček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 128/4.

Hlásí se mimo rozpravu pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Hlásím se s procedurální věcí. Požádal bych o přestávku na poradu klubů v délce 15 minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Udělím tuto pauzu. Sněmovna bude pokračovat ve 12.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.15 hodin.)

(Dodatečně jednání bylo přerušeno do 13.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP