(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, vzhledem k charakteru legislativně technické úpravy si myslím, že to rád přijmu, tuto poznámku.

 

V hlasování, které zahajuji, rozhodneme o návrhu procedury tak, jak byla přednesena panem poslancem Hrnčířem v původní podobě. Hlasování 834 jsem zahájil. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 139 hlasujících bylo pro 122, 3 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Prvním návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh pod písmenem B. Připomínám, že pokud bude odsouhlasen, bude A16 nehlasovatelný. (Zpravodaj vyslovuje taktické ano, protože návrh ruší příšerné A16. Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 835. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 139 hlasujících bylo 103, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: O bodu A16 tedy hlasovat nebudeme a můžeme přistoupit k hlasování o bodu C1. (Zpravodaj souhlasí. Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 836. Bylo zahájeno. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 140 hlasujících bylo pro 135, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dalším návrhem je bod C2. V případě jeho přijetí bude nehlasovatelné A13. Byla tady připomínka pana poslance Exnera, že bychom přece jenom mohli nejdříve přijmout legislativně technický návrh paní poslankyně Šedivé. Takže nejprve legislativně technická.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejprve o legislativně technické úpravě k bodu C2, tak jak zazněla v rozpravě ve třetím čtení.

(Stanovisko zpravodaje i předkladatele je doporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 837. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 138 hlasujících bylo pro 134, nikdo proti. Legislativně technická úprava byla přijata.

 

Nyní se můžeme věnovat hlasování o návrhu C2 ve smyslu legislativně technické úpravy.

(Zpravodaj má stanovisko výrazně negativní. Předkladatel má stanovisko nesouhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 838. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 138 hlasujících bylo pro 15, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dalším bodem je bod návrhu pod písmenem D.

(Zpravodaj má stanovisko pozitivní. Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 839. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 138 poslanců, pro bylo 136, nikdo proti. Návrh D byl přijat.

 

E je nehlasovatelný, takže zpátky k A.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní bychom mohli jedním hlasováním hlasovat o všech zbývajících bodech výboru pro veřejnou správu, to znamená A1 až A15.

(Zpravodaj mírně souhlasí. Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 840. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 138 hlasujících bylo pro 120, jeden proti. Takže návrhy jsme přijali.

 

K hlasování nám zbývá pouze závěrečné usnesení, nemýlím-li se. Hlasovali jsme o všem, o čem bylo třeba? Je s tím souhlas?

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Bylo hlasováno o všem. Myslím, že můžeme hlasovat o návrhu usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., podle sněmovního tisku 359, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 841. Kdo s návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 138 hlasujících bylo pro 97, proti 5. Takže usnesení bylo přijato a třetí čtení mohu ukončit.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministru Liboru Ambrozkovi. Gratuluji mu k jeho úspěchu v dnešním odpoledni.

 

Můžeme se v této chvíli věnovat bodu

 

168.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 343/ - třetí čtení

 

Prosím, aby pánové Milan Šimonovský jakožto ministr a Jaromír Schling jakožto zpravodaj hospodářského výboru zaujali místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme ve sněmovním tisku 343/4.

Mohu otevřít rozpravu. Jako první se hlásí pan poslanec Stanislav Křeček. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegové a kolegyně, na stůl jsme dostali vyjádření Parlamentního institutu, který říká, že pokud schválíme pozměňovací návrhy hospodářského výboru a pana poslance Schlinga, porušíme evropskou dohodu a budeme platit sankce. Současně jsme dostali jiné vyjádření jakéhosi magistra Holuba, který říká, že to není pravda. Domnívám se, že odpovědný přístup sněmovny vyžaduje, aby v tomto měla sněmovna jasno. Porušujeme evropskou dohodu a budeme platit sankce, nebo ne? Proto navrhuji, aby to bylo vráceno výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Jako další se hlásí pan poslanec František Pelc.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem původně navrhnout obdobný postup jako kolega Křeček, protože považuji za nedůstojné, abychom se řídili neidentifikovatelnými stanovisky bezesporu jistě významných právních odborníků. Chtěl bych jenom stručně navázat na svoje první vystoupení v obecné rozpravě ve druhém čtení.

Chtěl bych říci, že s vládní podobou návrhu zákona nemám žádný problém a věřím, že většina z nás. Nicméně chtěl bych upozornit, že pozměňovací návrh kolegy Schlinga je velmi problematický, protože staví do veřejného zájmu jiné veřejné zájmy nešťastnou konstrukcí. A chci říci, že považuji tento postup za problematický jak z hlediska konstrukce českého a evropského práva, tak z hlediska rozpornosti s předpisy Evropské unie i Bernské úmluvy, ke které jsme se zavázali a vyšla ve Sbírce v roce 2001 pod číslem 107.

Chtěl bych zároveň říci, abychom nemluvili příliš obecně, že tento projekt je komplikovaný a kontroverzní i z hlediska ekonomických dopadů. Stanoviska Světové banky a připusťme, že i Nejvyššího kontrolního úřadu, mají určitou váhu. Tento projekt byl označen za ekonomicky velmi riskantní s malou pravděpodobností návratnosti. Chtěl bych říci, že za těchto okolností považuji za nejrozumnější předložený návrh vrátit k novému projednání a ujasnění některých nepřesností.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Pelcovi. Jako navrhovatel se přihlásil o slovo pan ministr dopravy Milan Šimonovský, pak je přihlášen Oldřich Vojíř a Karel Vymětal.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím si, že stanoviska, která zaznívají, jsou stále v kruhu. Chtěl bych ctihodnou sněmovnu požádat o to, aby dala najevo svým hlasováním rozhodnutí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP