(9.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pochopil jsem námitku pana ministra Grosse. O tomto návrhu, který padl, bychom rozhodovali v úterý při zahájení schůze. Pan poslanec Petr Pleva souhlasí, vyjasnili jsme si to, tento problém nebudeme hlasovat.

Zůstává k hlasování procedurální návrh pana poslance Oldřicha Vojíře, přesunutí bodů 102 a 103 na konec prvních čtení. O tom rozhodneme v hlasování číslo 763.

Hlasování prohlašuji za zmatečné. Ještě vystoupí pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pane předsedající, první část jste přečetl dobře, ale mělo to i druhou část s dovětkem, že ne dříve než 19. 12.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zopakuji celý návrh pana poslance Oldřicha Vojíře, který zní, že body 102 a 103 přesouváme na konec bloku prvních čtení s tím, že toto jednání neproběhne dříve než 19. 12.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 764, které jsem právě zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 764 z přítomných 169 pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Vrátíme se do zahájení naší schůze. Opravuji své sdělení. Náhradní kartu má pan poslanec Suchánek nikoliv číslo 12, ale číslo 2.

Dnešní jednání začneme podle schváleného pořadu schůze bodem 172, jehož jednání jsme včera přerušili před hlasováním o přednesených návrzích na usnesení. Dále budeme pokračovat projednáváním bodů 89, 90 a 91, které jsou pevně zařazené. Poté se budeme věnovat dalším návrhům zákonů ve třetím čtení. Znamená to, že by následoval bod č. 119 - Návrh zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako bod 5.

Pan místopředseda Langer ne vlastní vinou má náhradní kartu č. 4.

 

Chtěl bych vám připomenout, že v 23. schůzi budeme pokračovat v úterý 16. prosince, ale až poté, co ukončíme přerušenou 25. schůzi, což jsou přerušené body ze zdravotnictví.

 

Nyní k samotnému bodu

 

172.
Rozprava o mandátu vlády a pozici vlády na Mezivládní konferenci v Bruselu

 

Včera jsme ukončili všeobecnou a podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě padly dva návrhy na usnesení, o kterých budeme nyní hlasovat. Až se sněmovna uklidní, zopakuji dva návrhy na usnesení s tím, že požádám kolegu Zahradila, jestli by upřesnil místo, o které jde v jeho návrhu, protože přednesl, že jde o zasedání v Římě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, jestli mi dovolíte ještě z funkce zpravodaje pouze shrnout, že včera v obecné rozpravě vystoupilo myslím 13 poslanců. Samozřejmě vystoupili někteří členové vlády s právem přednostním. Padla celá řada faktických poznámek a v podrobné rozpravě vystoupili poslanci dva v pořadí poslanec Svoboda a já, kteří přednesli své návrhy usnesení. Návrhy usnesení se týkají mandátu vlády na Mezivládní konferenci 12. a 13. prosince toho roku v Bruselu, ne jinde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vezmu to jako upřesnění návrhu na usnesení. Zopakuji návrhy na usnesení, o nichž budeme hlasovat.

První návrh na usnesení, který je k hlasování, je návrh poslance Pavla Svobody, který zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí informaci vlády ČR o mandátu delegace ČR na závěrečná jednání Mezivládní konference o budoucím uspořádání Evropské unie konané ve dnech 12. a 13. prosince 2003 v Bruselu."

 

To je celý návrh na usnesení, o kterém dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 765, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 765 z přítomných 176 pro 92, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat. Přečtu ještě text návrhu pana poslance Zahradila jako zpravodaje: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby na zasedání Mezivládní konference 12. a 13. prosince 2003 v Bruselu v tzv. evropské ústavní smlouvě nepřipustila zhoršení postavení České republiky uvnitř Evropské unie proti stávajícímu stavu danému podmínkami sjednanými v přístupové dohodě a ve smlouvě z Nice."

 

To není rozporu se vzetím na vědomí zprávy premiéra, čili o tomto návrhu můžeme také hlasovat. Rozhodneme o něm v hlasování číslo 766. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 766 z přítomných 175 pro 88, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Byly přijaty oba návrhy na usnesení. Věřím, že jednotliví sčítači za kluby prověří počítačovou sestavu o výsledku hlasování. Jinak oznamuji, že dám hlasovat o usnesení jako celku, protože byly přijaty dva návrhy na usnesení, které sice nejsou mezi sebou v rozporu, ale jde o to, abychom o nich hlasovali jako o celku.

 

O usnesení jako o celku dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 767, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 767 z přítomných 176 pro 88, proti 12.

 

Nevyhlásím výsledek hlasování, počkám, až jednotliví zástupci klubů prověří výsledek z počítačové sestavy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP