(9.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Hlásí se paní poslankyně Ivana Levá.

 

Poslankyně Ivana Levá: Omlouvám se, vážení kolegové, zpochybňuji hlasování. Mám křížek, ale hlasovala jsem pro.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O námitce proti výsledku hlasování dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 768, ale až poté, co se uklidní sněmovna. Prosím pana předsedu sněmovny, ministra vnitra, pana poslance Pavla Svobodu a ostatní, aby zaujali své místo.

Pan ministr kultury Pavel Dostál. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Pane místopředsedo prosím, kdybyste byl tak laskav a řekl, o čem bylo hlasování 88 (řečník uvedl místo čísla hlasování počet hlasů pro), co zpochybnila paní poslankyně Ivana Levá, aby nedošlo k dalšímu omylu. Jinými slovy - chceme vědět věcně, o které hlasování šlo, čeho se týkalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, paní poslankyně Levá se ohradila proti výsledku hlasování 767, ve kterém jsme rozhodovali o usnesení jako o celku. Rozhodnutí bylo o jeden hlas rozdílné, protože bylo potřeba 89, a tady bylo 88, a je jednoznačné, že toto rozhodnutí je třeba, protože námitka padla okamžitě, tedy bezprostředně, tak jak říká jednací řád.

Pan poslanec Tomíček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, já se velice omlouvám, ale byla tam skrumáž, nedostal jsem se k ověření sjetiny, v hlasování číslo 766, které předcházelo tomu poslednímu hlasování, jsem hlasoval s křížkem a kolegové mě přesvědčili, a také mi to dokázali, že na sjetině mám ano. Já bych si dovolil zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, to nemohu udělat, protože mezitím proběhla další dvě hlasování a vaše námitka nebyla přednesena bezprostředně. (Výkřiky: Není to pravda!) Podotýkám, že jednací řád říká zcela jednoznačně, že námitka musí padnout bezprostředně. (Hlas: Kdy se to měl dozvědět!) Nechal jsem pro kontrolu hlasování nejméně dvě minuty. (Poslankyně Orgoníková z místa: Levá - to je totéž jako u Tomíčka.) To není pravda, že by to bylo totéž, protože paní poslankyně Levá svou námitku uplatnila bezprostředně po hlasování 767. Pan Tomíček se vyjadřuje k hlasování 765. (Hlasy: Ne, 766!) A mezitím proběhlo další hlasování. (Protesty. Nepřehledná diskuse v sále s protichůdnými názory.)

Hlásí se s přednostním právem pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, pan předsedající má nepochybně pravdu a já zcela sdílím jeho argumenty. Nicméně poté, co jsme připustili, aby mohl zpochybňovat výsledek hlasování i nepřítomný poslanec, tak zejména vy, kteří jste toto připustili v minulosti, se teď chytněte za nos a nenaléhejte prosím a - (Hlas: To je účelové!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan místopředseda Jan Kasal. Prosím pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, máte nepochybně právo na svůj názor. Já nicméně dávám námitku proti vašemu postupu, protože si myslím, že v tuto chvíli by měla tato sněmovna rozhodnout. Dávám námitku proti vašemu postupu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, o námitce proti postupu předsedajícího dám hlasovat bezprostředně, ale musím zachovat jednací řád. Nejdříve dáme hlasovat o námitce paní poslankyně Ivany Levé a potom o vaší námitce - o chybném postupu předsedajícího.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 768 a ptám se, kdo je pro námitku paní poslankyně Ivany Levé. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 768 z přítomných 176 pro námitku paní poslankyně Ivany Levé bylo 160, proti jeden.

 

Nyní dám hlasovat o návrhu pana místopředsedy Ivana Langra. (Hlasy: Omyl.) Pardon, pana místopředsedy Jana Kasala, a to až poté, co vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Pan místopředseda Jan Kasal uplatnil námitku proti postupu předsedajícího, že mám připustit hlasování o námitce, která nebyla podána bezprostředně. O tom rozhodneme v hlasování 769. (Hlasy: Tak to není.) Pokud má někdo další výhradu, kdo má právo přednostního slova, protože není rozprava, tak ať ji uplatní na mikrofon. Ostatní diskusi nemohu ve sněmovně připustit. Rozhodneme v hlasování 769. (Protesty.)

Prosím, pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, já v zásadě s vámi souhlasím, ovšem bez toho vašeho komentáře. (Projevy souhlasu.) Prosím, abyste ho příště neříkal, protože to vám nepřísluší. (Koaliční poslanci tleskají.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, já jsem pouze zopakoval vaši námitku a podotkl jsem, že nebyla bezprostředně. (Hlasy: Bez komentáře.) Bez komentáře.

 

V hlasování číslo 769, které jsem právě zahájil, se ptám, kdo je pro námitku pana místopředsedy Kasala. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 769 z přítomných 176 pro 89, proti 65. Námitka byla přijata.

 

Vzhledem k rozhodnutí sněmovny budeme hlasovat o vznesené námitce pana poslance Rudolfa Tomíčka. Počkám, až bude zkontrolována sjetina. (Děje se.) V pořádku.

 

O námitce pana poslance Rudolfa Tomíčka proti výsledku hlasování 766 rozhodneme v hlasování číslo 770. Ptám se, kdo pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 770 z přítomných 176 pro námitku pana poslance Tomíčka bylo 91, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování 766. To je hlasování o návrhu pana poslance a zpravodaje Jana Zahradila.

Zahájil jsem hlasování 771 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 771 z přítomných 176 pro 87, proti 17.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP