Stenografický zápis 23. schůze, 16. prosince 2003


(Schůze pokračovala v 15.42 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jiří Maštálka
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.51 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Libor Rouček


171. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních /sněmovní tisk 296/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátor Jiří Brýdl
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Jan Kasal


128. Informace o pozici vlády na Mezivládní konferenci k návrhu Ústavní smlouvy pro Evropskou unii

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla


173. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 465/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


175. Návrh na odvolání člena Rady České televize

Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


105. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti /sněmovní tisk 247/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícího se zrušení trestu smrti za všech okolností /sněmovní tisk 251/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


105. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti /sněmovní tisk 247/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec David Šeich
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2003 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 22. července 2003 /sněmovní tisk 423/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Libor Rouček
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


108. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. července 2003 v Praze /sněmovní tisk 486/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Kováčik


109. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, podepsané v Praze dne 31. července 2003 /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě /sněmovní tisk 381/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Kateřina Konečná


111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Miloš Kužvart
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miloš Kužvart


112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 k omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, podepsaný v Göteborgu dne 1. prosince 1999 /sněmovní tisk 511/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, kterou se mění Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci ze dne 15. října 1997, podepsaná v Praze dne 17. června 2003 /sněmovní tisk 470/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Nováková


114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům trestné činnosti podepsaná dne 7. srpna 2003 v Praze /sněmovní tisk 491/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Mládek


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích podepsaná dne 7. srpna 2003 v Praze /sněmovní tisk 492/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Mládek


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaná v Budapešti dne 10. října 2003 /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 20.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP