Stenografický zápis 23. schůze, 17. prosince 2003


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer


149. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2004 /sněmovní tisk 493/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec David Šeich
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jan Kavan
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Pavel Hönig
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Nečas
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.03 hodin.)
(Přestávka byla prodloužena do 15.25. Jednání pokračovalo v 15.28 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vlastimil Tlustý


105. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti /sněmovní tisk 247/ - druhé čtení

Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Nájemník
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Mlčák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícího se zrušení trestu smrti za všech okolností /sněmovní tisk 251/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


108. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. července 2003 v Praze /sněmovní tisk 486/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


109. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, podepsané v Praze dne 31. července 2003 /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


177. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jiří Maštálka
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Milan Cabrnoch


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 466/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Hašek


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku,ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Svatomír Recman
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun


67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Robert Kopecký


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jaroslav Pešán


69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Oldřich Němec


71. Návrh poslance Petra Nečase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Frank
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP