Stenografický zápis 23. schůze, 18. prosince 2003


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Pleva


149. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2004 /sněmovní tisk 493/

Poslanec Pavel Hönig
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


163. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Petr Bratský
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Petr Bratský
Ministryně školství ČR Petra Buzková


73. Návrh poslanců Miloše Kužvarta a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 471/ - prvé čtení

Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Tom Zajíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Tom Zajíček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Tom Zajíček


76. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka a Lucie Talmanové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení

Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Miloslav Vlček
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Krajíček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Hynek Fajmon
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Tomáš Vrbík
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Radim Turek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


78. Vládní návrh zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 480/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloslav Vlček


79. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 481/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Karel Vymětal


78. Vládní návrh zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 480/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček


79. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 481/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


145. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2002 - 2003 /sněmovní tisk 472/

Poslanec Vladimír Koníček


146. Návrh na stanovení odměny členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Pleva


80. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Vladimír Doležal


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky /sněmovní tisk 517/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Michal Doktor


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb. /sněmovní tisk 518/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb. /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Michal Doktor
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Miroslav Váňa


174. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení

Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Miloslav Vlček


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Václav Mencl
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Mencl
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec


85. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky /sněmovní tisk 489/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Marian Bielesz


87. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Petr Pleva
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Veronika Nedvědová


92. Vládní návrh zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení) /sněmovní tisk 501/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Stanislav Křeček


94. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Jiřina Fialová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Vymětal
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Karel Vymětal


96. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák


97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 533/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Eva Dundáčková


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 507/ - prvé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Martin Říman
Poslanec Karel Vymětal


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 508/ - prvé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslankyně Veronika Nedvědová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP