Sněmovní tisk 509
V.n.z. o mezinárodní pomoci při vymáhání finančn. pohledávek - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Ostrý a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 863).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 509/2, který byl rozeslán 24. 2. 2004 v 18:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 23, usnesení č. 948).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 295, dokument 295/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Karel Tejnora).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako tisk 295/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 256, které bylo rozdáno jako tisk 295/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 372).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 191/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, finanční vyrovnávání, finanční zrovnoprávnění, finanční ztráta, mezinárodní pomoc, pohledávka, politika pomoci, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)