Stenografický zápis 28. schůze, 24. února 2004

(Schůze zahájena v 16.06 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Jiří Papež
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jan Grůza
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Martin Kocourek


2. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Ostrý


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky /sněmovní tisk 517/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Rafaj
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno od 16.44 do 16.49 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Martin Kocourek


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb. /sněmovní tisk 518/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb. /sněmovní tisk 518/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku,ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Radim Turek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec František Pelc
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Josef Bíža
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.33 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP