Začátek schůze Poslanecké sněmovny
24. února 2004 v 16.06 hodin

Přítomno: 167 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 28. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny, kteří se chtějí zúčastnit hlasování o programu, zvu do sálu. Prosím, abyste se přihlásili hlasovacími kartami.

Schůzi svolal předseda sněmovny Lubomír Zaorálek podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na žádost 55 poslanců. Pozvánka byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů ve středu 18. února.

Pokud má někdo náhradní kartu, prosím, aby mi to nahlásil, abych to mohl uvést do protokolu. Ostatní prosím, aby se přihlásili pomocí hlasovacích karet.

Pokud nás bude dost, mohu vám k hlasování předložit návrh na ověřovatele této schůze. Můj návrh je, aby ověřovateli byli poslanec Vladimír Říha a poslanec František Beneš.

 

Kdo s tímto mým návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 1, které jsem právě zahájil. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 107 přihlášených bylo 87 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 28. schůze určili poslance Vladimíra Říhu a Františka Beneše.

 

Pro 28. schůzi platí všechny omluvy, které byly předsedou přijaty pro 27. schůzi.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 28. schůze. Návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Zdá se, že všichni ti, kteří chtějí o pořadu schůze hlasovat, již jsou u svých hlasovacích zařízení. Těm, kteří právě přicházejí, připomínám, že budeme hlasovat o pořadu schůze, tak jak je uveden na pozvánce na tuto schůzi.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Kdo souhlasí s návrhem schůze, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 160 hlasujících bylo pro 83, proti 39, takže návrh byl přijat.

 

Budeme se tedy řídit podle schváleného pořadu schůze. Prvním bodem je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 474/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych s poukazem na své obsáhlejší vystoupení v rámci prvního čtení pouze připomenul některá fakta, která se týkají této právní úpravy, a to zejména v oblasti mezinárodního závazku České republiky, který vyplývá ze Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii.

V aktu o podmínkách přistoupení, v kapitole 2 v bodě 2, se Česká republika u nabývání zemědělské půdy a lesů zavázala za prvé, že v žádném případě nebude zacházet s občanem Evropské unie, ať je v pozici tuzemce, či cizozemce, méně příznivě než ke dni podpisu smlouvy o přistoupení, že nebude s občanem Evropské unie zacházet restriktivněji než s občanem ze třetí země a že pro samostatně hospodařící zemědělce, kteří se chtějí usadit a bydlet v České republice, bude platit stejný režim jako pro české občany.

Dovoluji si požádat, aby návrh byl po přednesení příslušných návrhů propuštěn do třetího čtení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP