Sněmovní tisk 474
Novela z. devizový zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B.,Palas J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 474/0 dne 14. 10. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 10. 2003 (usnesení č. 194). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 858).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 474/1 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 474/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 474/3, který byl rozeslán 25. 2. 2004 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 21, usnesení č. 947).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 317, dokument 317/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 7. 4. 2004 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 317/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 4. 2004 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 317/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 402).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 474/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 474/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 23, usnesení č. 1098).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 6. 2004.

Zákon vyhlášen 8. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 354/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Nemovitosti, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: devizová politika, devizové právo, nabytí vlastnictví, systém vlastnictví půdy, trh nemovitostí, uplatňování právních předpisů EU

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)