Stenografický zápis 28. schůze, 27. února 2004


(Schůze pokračovala ve 12.32 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 474/ - třetí čtení

Poslanec Jan Grůza
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Oldřich Vojíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.26 hodin.)
(Jednání znovu zahájeno ve 14.36 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý


8. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Ostrý


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky /sněmovní tisk 517/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Petr Rafaj


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku,ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Radim Turek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miroslav Kapoun
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.11 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Radko Martínek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze přerušena v 15.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP