(Jednání znovu zahájeno ve 14.36 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, máme 14 hodin 36 minut, takže snad nic nebrání tomu, abychom se vrátili do okamžiku, kdy jsme tuto schůzi přerušili. Zkusím zazvonit.

My jsme v prozatímním průběhu vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, které jsme měli odhlasovat, a v této chvíli bychom měli hlasovat o celém návrhu zákona.

O slovo se hlásí předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý. Udělím mu slovo, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS přednést stanovisko před závěrečným hlasováním.

My nepodpoříme tento návrh zákona, protože ho považujeme za pokus o podvod na druhou. České veřejnosti při vyjednávání podmínek o vstupu České republiky do Evropské unie bylo slibováno, a dokonce to vláda považovala za svůj úspěch vyjednávání, že bude jako kompenzace přechodných období, kterými jsou postiženi naši občané a naše podniky, přijato přechodné období, ve kterém fyzické osoby, občané Evropské unie, tím pádem neobčané České republiky, nebudou moci nabývat zemědělský nemovitý majetek, zemědělskou půdu v České republice. Toto není pravda.

Dovolte mi, abych ocitoval ze smlouvy, která byla potvrzena. V části II. Volný pohyb kapitálu v podbodu 2. je paragraf nebo odstavec, který říká: "Na samostatně hospodařící zemědělce, kteří jsou státními příslušníky jiného členského státu a kteří se chtějí usadit a bydlet v České republice, se nebude vztahovat předchozí pododstavec ani jiné postupy než ty, které se vztahují na státní příslušníky České republiky." Tento citát znamená, že slib, který učinila vláda, je nepravdivý, a znamená, že žádné přechodné období pro nabývání zemědělského majetku pro občany Evropské unie v České republice není efektivní, neplatí. To je první podvod staršího data.

Dnes tady chystá vládní koalice udělat druhý. Ustanoveními, která jsou včleněna do devizového zákona, se snažíte, vážené kolegyně a kolegové, vzbudit dojem, že předchozí citované ustanovení lze překonat. Ale to není pravda. Nadřazené je znění právě oné citované smlouvy. A proto pokrytecky přijímané ustanovení o jakémsi tříletém přechodném období je zcela nefunkční a nic nemění na předchozím, co jsem uvedl. Není pravda, že občané Evropské unie nebudou moci nabývat v České republice zemědělský majetek a zemědělskou půdu.

Ještě ke všemu v devizovém zákoně ustanovením týkajícím se takzvané restituční tečky končí tato vláda ochranu českých občanů, kteří do dnešního dne čekají na vypořádání svých restitučních nároků. Sám o sobě fakt, že dnes, v roce 2004, to znamená 15 let po sametové revoluci, nejsou tyto nároky vypořádány, je skandální. Zodpovědnost za to nesou ministři zemědělství, kteří od té doby zaujímali tento post. Mimochodem, pokud si vzpomínám, byli to výlučně ministři z řad dnešní vládní koalice, to je z KDU-ČSL a sociální demokracie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP