(14.40 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Tento skandál má být umocněn faktem, že teď se tito občané dozvědí, že pro ně nebude rezervován příslušný majetek na vypořádání jejich oprávněných a zákonně uznaných nároků a bude zpřístupněn jiným nabyvatelům, mimochodem právě občanům Evropské unie, kteří budou moci takový majetek nakupovat. Kdybych sčítal exponenty toho podvodu, není to už tedy podvod na druhou, ale podvod dokonce na čtvrtou.

My se domníváme, že toto je nejen podvod, ale i vrcholné pokrytectví. Je to snaha zakrýt vlastní neschopnost další neschopností.

Bylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřil zejména ten, kdo toto všechno vyjednal, a tím je náš hlavní vyjednávač pan Telička, který byl za tyto zásluhy nepochybně nominován do role evropského komisaře. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Opakuji, že máme před sebou hlasování o celém návrhu zákona. Zvu všechny, kteří se ho chtějí zúčastnit, protože se vám chystám přednést návrh usnesení, o kterém bychom měli hlasovat.

Slyšte návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 474, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

"Mám tady žádost o odhlášení, takže vás ještě všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Zahajuji hlasování o textu, který jste slyšeli. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 144 poslanců pro hlasovalo 74, proti 63. Návrh byl přijat.

 

Počkám, jestli nezazní zpochybnění hlasování. - Není tomu tak. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání bodu 7.

 

Dalším bodem našeho programu je

 

8.
Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci
při vymáhání některých finančních pohledávek
/sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů už sedí místopředseda vlády Bohuslav Sobotka a měl by se k němu přidat ještě zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Vlastimil Ostrý. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 509/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Ani z místa se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Žádám pana zpravodaje, aby nám sdělil, jak budeme postupovat.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl postup procedury v tomto hlasování. Nejprve bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pod bodem A, poté o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je jednoduché, děkuji. Má někdo nějakou námitku proti tomu, co přednesl pan zpravodaj? Pokud ne, budeme hlasovat. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod bodem A, pak o celém návrhu zákona. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 142 pro hlasovalo 140, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Žádný další pozměňovací návrh k hlasování nemáme, ani si to nikdo jiný nemyslí, takže nám zbývá hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, podle sněmovního tisku 509, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 143 pro hlasovalo 142, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP