(14.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale budeme hlasovat nyní o návrhu A. (Hluk v sále.) Pardon, je zde nějaká nejasnost k tomu, o čem se hlasuje. Prosím ještě jednou zpravodaje.

 

Poslanec Martin Kocourek: Je tady ještě upřesnění, že u pozměňovacího návrhu A hlasujeme pouze o části, která se týká § 17 odst. 1 písm. c) a je v kolizi s B5 a B9.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je předmět našeho hlasování. Prosím o stanoviska.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pokud jde o hlasování jenom o bodu C, mám neutrální stanovisko. (Zpravodaj má souhlasné stanovisko.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 146 poslanců pro hlasovalo 47, proti 36. Tento návrh nebyl přijat.

 

Předpokládám, že můžeme pokračovat, a prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: V tom případě bychom dále hlasovali o pozměňovacím návrh B5. (Stanovisko ministra neutrální, zpravodaj souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 146 poslanců pro hlasovalo 138, proti jediný. Tento návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali v bloku B6 až B8. (Ministr souhlasí, zpravodaj rovněž souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 146 pro 126, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dalšími pozměňovacími návrhy jsou B10 a B11. (Stanovisko i zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování, kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 146 poslanců pro hlasovalo 126, proti hlasovalo 15. I tento návrh byl přijat. Prosím, další hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další pozměňovací návrh je D, který se také týká článku dvě. (Ministr má nesouhlasné stanovisko s návrhem D, zpravodaj souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování nese pořadové číslo 18. Přítomno bylo 146 poslanců, pro hlasovalo 47, proti hlasovalo 80. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dále.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní pozměňovací návrhy k článku tři vládního návrhu - B9. (Ministr má neutrální stanovisko, zpravodaj souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 146 poslanců pro hlasovalo 86, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Poslední hlasování se bude týkat pozměňovacích návrhů C2 až C4 kolegy Grůzy. (Ministr souhlasí, zpravodaj nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 146 poslanců pro hlasovalo 97, proti 46. Tento návrh byl přijat.

 

To je poslední hlasování, které jsme měli absolvovat. Dívám se, jestli někdo v sále si myslí, že jsme na něco zapomněli nebo vynechali. Není tomu tak.

Hlásí se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, požádal bych jménem poslaneckého klubu ODS o desetiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyhlašuji desetiminutovou přestávku do 14.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.26 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP