(14.10 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Potom samostatně o pozměňovacím návrhu B4, poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A, což je pozměňovací návrh rozpočtového výboru, ale pouze o jeho části, která se týká § 17 odst. 1 písm. c) , neboť tato část je v kolizi s pozměňovacím návrhem B5. Pokud by byl pozměňovací návrh A schválen, potom je nehlasovatelný návrh B5 a B9, který je analogický B5. Pokud nebude schválen pozměňovací návrh A, potom bychom hlasovali samostatně o návrhu B5. Poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích B6 až B8, opět v bloku. Tím bychom ukončili pozměňovací návrh k čl. 1. Dále bychom přistoupili k hlasování o čl. 2, kde bychom hlasovali o bodech B10 a B11 zároveň, pokud nebude námitek, dále u tohoto článku bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu D. Poté bychom přistoupili k pozměňovacím návrhům v čl. 3, kde bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B9, poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích C2 až C4, opět v bloku, pokud nebude k tomuto postupu námitek. Tím budou vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Na závěr bychom hlasovali o usnesení sněmovny jako celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji. Ptám se toho, kdo sledoval výklad procedury, jestli zvedá námitku proti tomu návrhu, který tady zazněl z úst zpravodaje. Pokud ne, navrhl bych odhlasovat tento postup, protože nebyl úplně jednoduchý. Takže bychom nejprve odhlasovali proceduru, kterou navrhl pan poslanec Kocourek. Není námitek.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, postupovat tak, jak navrhl pan zpravodaj, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 7. Z přítomných 143 poslanců pro hlasovalo 135, proti žádný. Návrh procedury byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k hlasování tak, jak jste navrhl. Já vás požádám, abyste vždy přednesl, o čem budeme hlasovat, a pak vás ještě požádám o stanovisko. Prosím, začněme.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nejdříve bychom hlasovali o bloku pozměňovacích návrhů označených jako B12 až B17.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko navrhovatele. (Ministr financí - souhlas.) Stanovisko zpravodaje. (Souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 8. Z přítomných 143 pro hlasovalo 142, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další skupinou pozměňovacích návrhů, které bychom hlasovali v bloku, jsou pozměňovací návrhy B1 až B3.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko pana ministra. (Souhlasí.) Zpravodaje. (Souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 9. Z přítomných 143 poslanců pro hlasovalo 124, proti 12. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dalším návrhem je pozměňovací návrh B4.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Neutrální stanovisko.) Zpravodaj. (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 10. Z přítomných 143 poslanců pro hlasovalo 116, proti 17. Návrh byl přijat. Prosím dále.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pozměňovací návrh označený jako A, což je rozpočtový výbor, ale pouze o § 17 odst. 1 písm c).

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Navrhovatel. (Ministr souhlasí.) Zpravodaj. (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 11. Z přítomných 144 poslanců pro hlasovalo 79, proti 26. Návrh byl přijat. Prosím další hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: Chtěl bych jen podotknout - pokud kolegové ze zemědělského výboru budou souhlasit - že z toho důvodu je nehlasovatelný návrh B5 a B9.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Není námitka proti tomu, co říká zpravodaj? Není. Prosím.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další návrh je skupina pozměňovacích návrhů B6 až B8.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Souhlasí.) Pane zpravodaji? (Souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Připomínky z pléna.) Já toto hlasování v této chvíli prohlašuji za zmatečné, protože jsem byl upozorněn… Takže ruším toto hlasování, budeme ho opakovat. (K poslanci, který má námitku.) Jenom bych prosil, abyste řekl přesně, ke kterému hlasování námitku vztahujete.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, k předchozímu hlasování vznáším námitku, protože jsem se zdržel hlasování, a mám tam pro. Zřejmě došlo k technické chybě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže je to námitka proti hlasování číslo 12. Slyšeli jste námitku pana poslance Hojdara, o které nyní budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Hojdara, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 13. Z přítomných 145 poslanců pro hlasovalo 120, proti žádný. Takže námitka byla přijata.

 

A my budeme opakovat hlasování. Jenom bych poprosil, aby pan zpravodaj nám ještě přesně řekl, které hlasování budeme opakovat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Hlasování o pozměňovacím návrhu A. V případě, že tento pozměňovací návrh bude schválen, je nehlasovatelný B5 a B9.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP