(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, zvu vás, abyste se dostavili do jednací síně, abychom mohli pokračovat v přerušené schůzi 28. Pokusil bych se zrekapitulovat situaci, ve které se nacházíme. Takže prosím, dovolte mi nejprve informovat vás o výsledku jednání politického grémia o dalším postupu. Takže prosím, vyžaduje to určité soustředění.

Závěr je tento: Dnes po skončení nebo přerušení této 28. schůze, na které se nyní nacházíme, bychom se měli vrátit k pořadu schůze 27. za předpokladu, že ta 28. skončí dříve než v 16 hodin, to znamená, v 16 hodin je takový tušený závěr dnešního jednání. V úterý 2. března ve 14 hodin bude zahájena schůze 29., to je ten problém eurokomisař, tím bychom začali. Za 20 minut po skončení schůze 29. v úterý 2. března se případně vrátíme k přerušené schůzi 28., pokud k tomu přerušení dojde, to je schůze, která nyní probíhá, a bude-li třeba dojednat například bod 12. Pokud bychom i poté měli čas v úterý 2. března, pokračovali bychom ve schůzi 27., a pokud úterý vyčerpáme a nedostaneme se k 27. schůzi, pak 27. schůze by pokračovala 9. března v 10.00 hodin. To znamená, že já bych tu schůzi 27. dneska přerušil a vyhlásil bych, že pokračovat budeme v 10.00 hodin 9. března. Uvidíme, jak se situace vyvine během dnešního odpoledne, ale je tu možnost, že v 27. schůzi bychom mohli pokračovat i v úterý příští týden. Ale jednejme a uvidíme, kam se dopracujeme.

 

V této chvíli v každém případě je situace taková, že se nacházíme ve schůzi 28. a před sebou máme vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 474, třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka a také zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Martin Kocourek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 474/3.

Otevírám rozpravu. Mám tady záznam, že do rozpravy se hlásí pan poslanec Grůza. Není tomu tak. Mám to tady napsáno. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Grůza: Pane předsedo, kolegové a kolegyně. Já bych chtěl připomenout, že před polední přestávkou bylo hlasováno o stažení toho bodu 1 mého pozměňovacího návrhu a toto stažení bylo odsouhlaseno sněmovnou. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. V této chvíli jsem otevřel rozpravu, takže probíhá rozprava. Vy se hlásíte do rozpravy? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Já bych zde chtěl v rámci rozpravy ve třetím čtení udělat jednu legislativně technickou poznámku, která by se týkala zmíněného tisku 474/3, kde u bodu B12 až B17, což je usnesení zemědělského výboru, bych chtěl legislativně dodat, že se týkají článku 1 vládního návrhu zákona. Tolik legislativně technická.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Pokud se ovšem do rozpravy už nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se, jestli pan ministr nebo někdo ze zpravodajů si ještě nechce vzít slovo. Pokud ne, tak přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poprosím zpravodaje, aby nám sdělil, jak bychom měli postupovat, a pak nám přednášel návrhy. Takže nejdříve proceduru, prosím.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Procedura bude vycházet z pozměňovacích návrhů, které máme ve zmíněném tisku 474/3, legislativních úprav, které zde byly předneseny, a zároveň pan kolega Grůza stáhl svůj pozměňovací návrh označený jako C1.

Já doporučuji, abychom postupovali při hlasování takto: nejdříve bychom hlasovali o legislativně technických pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy ve zmíněném tisku 474/3, označené jako B12 až B17, a o nich bychom mohli hlasovat v jednom bloku. Dále bychom přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích článku 1 vládního návrhu, kde bychom mohli hlasovat o pozměňovacích návrzích B1 až B3 opět v bloku, pokud nebude námitek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP