(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

O návrhu pana kolegy Grůzy na stažení jeho pozměňovacího návrhu ve třetím čtení pod písmenem C1 bych dal hlasovat v hlasování pořadové číslo 6, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro stažení tohoto pozměňovacího návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 101 pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy vyhlásím přestávku na poradu klubu ODS a zároveň ji spojím s polední pauzou, pokud pan předseda nechce svolat grémium. (Předseda PS Zaorálek: Hned.). Dobře.

Takže v tuto chvíli vyhlašuji přestávku na poradu klubu ODS a zároveň politické grémium se sejde u předsedy Poslanecké sněmovny za dvě minuty. Přestávka je do 14.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.42 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP