Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. února 2004 ve 12.32 hodin

Přítomno: 146 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 28. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že naše schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu, a nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu.

Žádám vás, abyste zaujali svá místa a přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Ráno při zahájení náhradní kartu měl pan poslanec David Šeich č. 23 a pan poslanec Kapoun č. 25.

Pro dnešní den platí omluvy, které byly předány na 27. schůzi.

 

Nyní můžeme přikročit k projednávání zbylých pěti bodů 28. schůze. Podle schváleného programu přistoupíme k projednávání bodu

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 474/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka a za zpravodaje rozpočtového výboru místo poslance Martina Kocourka pan poslanec Rafaj. - Má někdo proti výměně zpravodaje za nepřítomného poslance Martina Kocourka nějaký protest? Není tomu tak. Čili zpravodajem pro třetí čtení bude pan poslanec Rafaj.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 474/3.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo písemně nepřihlásil, ale vidím přihlášku pana poslance Grůzy. - Pane kolego, chvilku počkáme, než se pan kolega Rafaj seznámí s jednotlivými body.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o legislativně technické úpravy, a sice v mém pozměňujícím návrhu je opomenuta poznámka č. 1, že v podstatě první návrh, začíná to v části třetí "změna zákona č. 95" apod. To znamená, že to je můj první návrh. Pak jsou návrhy další, druhý návrh § 15 atd.

To je první legislativně technická úprava, která nemění charakter pozměňujících návrhů. Ale protože vás chci požádat o souhlas ke stažení té první části, dovolil jsem si to upřesnit tímto způsobem.

Prosím, aby sněmovna souhlasila se stažením první části mého pozměňujícího návrhu č. 1. Důvodem je to, že jsem po předložení tohoto návrhu ve sněmovně obdržel stanovisko legislativy Ministerstva financí, které do určité míry zpochybňuje právní formulace, které jsem uvedl ve svém pozměňujícím návrhu, a upozorňuje na některé nesrovnalosti s předpisy Evropských společenství. To samozřejmě nebyl cíl mého pozměňujícího návrhu, a proto než dojde ke srovnání legislativní čistoty tohoto návrhu, dovolil jsem si tento návrh stáhnout a prosím sněmovnu, aby s tímto stažením souhlasila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Hlásí se někdo další do rozpravy? Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Ano. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych využil závěrečného slova k tomu, abych požádal pana zpravodaje, aby o bodech 4, 5 a 9 usnesení zemědělského výboru nechal hlasovat zvlášť vzhledem k tomu, že k nim mám neutrální stanovisko. Myslím si, že tady je sporná interpretace z hlediska harmonizace této normy s pravidly Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Má pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Nemá.

Hlásí se místopředseda klubu ODS pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, chtěl jsem požádat jménem klubu ODS o pauzu do 13 hodin na poradu klubu. Děkuji. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nejdříve bychom pravděpodobně odhlasovali návrh pana kolegy Grůzy o stažení, jestli takhle souhlasí, a potom bychom se krátce dohodli s panem předsedou o polední přestávce.

Hlásí se předseda Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nezlobte se, dámy a pánové. Já samozřejmě chápu, že jedna věc jsou pravidla, ale druhá věc je zdravý rozum. Žádat přestávku na poradu klubu, který tady není a který se samozřejmě může volně radit, to mi nedává smysl. A jakkoliv samozřejmě respektuji, že tady udělujeme přestávku vždycky, kdy o ni předseda klubu požádá, tentokrát to není ani předseda klubu.

A opakuji: jestliže je to v případě klubu, který tady není a který se může radit až do aleluja, tak mi to nedává logický smysl a připadá mi, že jako řídící schůze bych měl problém takovéto žádosti vyhovět. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já skutečně takový problém mám, ale je pravda, že odchod klubu ODS byl na 27. schůzi a musíme respektovat to, že pro 28. schůzi výhrada klubu ODS nebyla. Předpokládám tedy, že to je z jiných důvodů, než byl politický postoj na 27. schůzi. - Pochopil jsem to správně, jak nyní kývá místopředseda klubu ODS.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP