(Jednání pokračovalo v 15.11 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně, páni poslanci, navrhuji vrátit se do lavic a začněme jednat tam, kde jsme jednání přerušili. O slovo do rozpravy se přihlásil pan poslanec Kapoun, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Pane předsedo, chtěl bych požádat sněmovnu, aby tuto legislativně technickou opravu, kterou jsem přečetl, na návrh legislativy parlamentu vzala zpět, a tím se vyřešil tento problém. Protože fakticky ta poznámka nic neřeší.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jestli jsem tomu dobře rozuměl, vy sám navrhujete zpětvzetí svého návrhu. Takhle to budeme registrovat. Vzhledem k tomu, že nebyla rozprava ukončena, tak to můžeme vzít tak, jako by návrh vůbec nepadl. Protože v rámci jedné rozpravy vy jste to dal a zároveň jste to stáhl zpět. Takže o tom ani nebudeme muset hlasovat. Jestli s tímhle návrhem všichni souhlasí, tak jsme se s tímto problémem vypořádali.

Ptám se, jestli ještě někdo další se do této rozpravy ve třetím čtení hlásí. Pokud ne, tak rozpravu končím a požádám zpravodaje, pokud nechce vystoupit pan ministr, aby nám řekl, jak bychom měli postupovat při závěrečném hlasování o návrhu tohoto zákona. Vás všechny prosím, abyste se dostavili na místa. Zpravodaje žádám, aby nám sdělil postup. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, navrhuji takový postup procedury hlasování.

Za prvé bychom hlasovali o návrhu usnesení hospodářského výboru, to je o všech návrzích A, které byly prodiskutovány. Potom bychom hlasovali o návrzích B. Chci upozornit na to, že pokud by byl odhlasován návrh A, body bodu B jsou nehlasovatelné - bod B3 a B4. S panem předkladatelem jsem o tom hovořil. Souhlasí.

Nejdříve bychom tedy museli hlasovat o stáhnutí bodu C, o které požádal pan Turek. Potom bychom hlasovali o návrzích pana poslance Hovorky pod čísly D1 a D3. Pokud jsem s ním hovořil, můžeme o nich hlasovat také dohromady. Potom by následovala legislativně technická a hlasovali bychom o návrhu jako celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, požaduji oddělené hlasování o bodu A4.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Není to problém, ptám se zpravodaje?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Myslím, že to problém není. Je to v podstatě stejný problém, který byl řešen legislativně technickou věcí. Upravuji návrh procedury tak, abychom nejdříve hlasovali o bodu A4, potom o všech ostatních bodech A a pokračovali bychom tak, jak jsem to předeslal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Hovorku, který ještě má něco k proceduře.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nemám k proceduře, chtěl jsem jenom oznámit, abych potom nebyl napadán, že v souvislosti s tímto zákonem jsem ve střetu zájmů, protože jsem členem dozorčí rady Českých drah. Tak jsem chtěl, aby to ctěná sněmovna vzala na vědomí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se ještě jednou, jestli k návrhu procedury, který tady zazněl od zpravodaje, má někdo další připomínku nebo námitku. Pokud ne, tak bychom postupovali v krocích, jak tady bylo navrženo.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Nejdříve bychom hlasovali o zpětvzetí návrhu pana poslance Turka pod písmenem C.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nevím, jestli žádat stanovisko. Budeme hlasovat o návrhu na zpětvzetí návrhu pana poslance Turka.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh na zpětvzetí, tak stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27. Z přítomných 135 pro hlasovalo 101, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Můžeme nyní postupovat podle jednotlivých návrhů.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dále bychom hlasovali podle přání pana poslance Plachého samostatně o bodu A4. Mé stanovisko je souhlasné. (Předkladatel souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28. Z přítomných 134 poslanců pro hlasovalo 112, proti hlasovalo 14. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dále bychom hlasovali o všech návrzích hospodářského výboru pod čísly A1 až A10, kromě A4, který už byl odhlasován. (Předkladatel souhlasí. Zpravodaj souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování, které nese pořadové číslo 29. Z přítomných 135 poslanců pro hlasovalo 88, proti 40. Také tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Tím se staly nehlasovatelné návrhy pana poslance Kaly pod čísly B3 a B4 a hlasovali bychom o návrhu pana poslance Kaly pod číslem B1. (Předkladatel souhlasí. Zpravodaj souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 30. Z přítomných 135 poslanců pro hlasovalo 114, proti jediný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dále bychom hlasovali o návrhu pana poslance Kaly pod písmenem B2. (Předkladatel má stanovisko zamítavé. Zpravodaj nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 31. Z přítomných 135 poslanců pro hlasovalo 20, proti 107. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP