(15.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Do rozpravy se hlásí pan poslanec Plachý. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vznáším námitku proti legislativně technické opravě, kterou tady načetl pan poslanec Kapoun, a to k bodu A4. Tam se totiž jedná skutečně o velmi závažnou věc. V tom znění, které máme v usnesení hospodářského výboru pod bodem A4, vypadla věta "za její závazky ručí stát". Jedná se o závazky státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Nemusím vám zdůrazňovat, jak obrovský dopad tato legislativně technická oprava má.

(Námitky ze sálu mimo mikrofon.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo podáno, bylo řečeno, že to je námitka proti legislativně technické poznámce. Myslím, že na to bude reagovat zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Chtěl bych říci, že tuto legislativně technickou námitku jsem dostal od legislativy parlamentu a poprosil bych tedy pana Čecha, aby nám… Protože já jsem přesvědčený, že je to správně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím místopředsedu Ivana Langera.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že po zkušenostech z dopoledního a včerejšího jednání asi není jiný postup, než že sněmovna rozhodne o této námitce, nicméně vím, že většina, kterou disponuje vládní koalice v této sněmovně, může rozhodnout cokoli, i to, že tato změna je legislativně technickou úpravou. Nicméně každý, kdo si pečlivě přečetl, resp. vyslechl to, co bylo doplnění, musí vědět bez ohledu na to, jestli je právník, nebo železničář, že se jedná o věcnou a zásadní změnu, nikoli o legislativně technickou úpravu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já dám slovo panu poslanci Petru Plevovi, ale upřednostnil bych, aby se mezitím vyjasnilo mezi zpravodajem a tím, kdo dává námitku, ještě dříve, než se z toho rozhoří politický problém. Prosím, pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že jestli má stát ručit za něčí závazky, tak to rozhodně není legislativně technická úprava, a pokud to bude touto sněmovnou uznáno jako legislativně technická úprava, vězte, že je zde ještě vyšší instituce a to je Ústavní soud.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, protože vidím, že dohadování na toto téma probíhá i s pomocí legislativy, vyhlašuji pauzu do 15.10 hodin. Budeme pokračovat v rozpravě v 15.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.03 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP