(15.20 hodin)

Poslanec Miroslav Kapoun: Dále bychom hlasovali o návrzích pana poslance Hovorky pod čísly D1 až D3. Moje stanovisko je ve všech případech souhlasné. Navrhuji společné hlasování. (Stanovisko předkladatele ve všech případech také souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 32: z přítomných 135 poslanců pro hlasovalo 123, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Pane předsedo, já si myslím, že bylo hlasováno o všech navržených pozměňovacích návrzích, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se ptám, jestli je tady někdo jiného názoru, než zpravodaj. Pokud tomu tak není a vyčerpali jsme všechny návrhy, tak budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Vyslechněte nyní návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 433, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 33: z přítomných 135 poslanců pro hlasovalo 88, proti 44. Návrh byl přijat.

(pokračuje Zaorálek)

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání bodu č. 11.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Děkuji.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Já také děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Máme před sebou bod č. 12. O slovo se hlásí pan poslanec Martínek. Já bych, ještě než dojde, zahájil projednávání bodu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 575, třetí čtení.

Prosím nyní pana poslance Martínka.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, já bych vás chtěl požádat na základě dohody klubů, jestli byste mohl v této chvíli přerušit jednání schůze s tím, že byste ji přerušil do úterka příští týden po skončení mimořádné schůze, protože v tuto chvíli ještě není plně připraveno projednávání tohoto zákona, respektive procedura, a takto se zástupci jednotlivých klubů, respektive jednotlivé kluby, dohodli.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, byl tady přednesen návrh na přerušení této schůze a odročení projednávání tohoto bodu, který zbývá, na úterý 2. března. O tomto návrhu nechám sněmovnu neprodleně hlasovat.

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro, odročit a přerušit? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 34: z přítomných 131 poslanců pro hlasovalo 126, proti žádný. Tento návrh na odročení byl přijat.

 

Takže přerušujeme jednání na deset minut. Já bych ještě navrhl vrátit se do schůze č. 27, kterou bychom zahájili v 15.35 hodin. Prvním bodem by byla odpověď na písemnou interpelaci. V každém případě začneme v 15.35 hodin.

 

(Schůze přerušena v 15.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP