Sněmovní tisk 433
Novela z. o akciové společnosti České dráhy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2003.
Zástupce navrhovatele: Šimonovský Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 433/0 dne 25. 8. 2003.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 9. 2003. Určil zpravodaje: Miroslav Kapoun a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 28)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 850).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 433/3, který byl rozeslán 25. 2. 2004 v 14:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 33, usnesení č. 950).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 318, dokument 318/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 4. 2004 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 318/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 406).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2004.

Zákon vyhlášen 14. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 293/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické, Železnice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kapitálová společnost, privatizace, železniční doprava

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)