Sněmovní tisk 517
Novela z. o daňovém poradenství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 517/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 864).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 517/1 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal navíc návrh zákona a vydal 9. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 517/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 517/3, který byl rozeslán 25. 2. 2004 v 16:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 26, usnesení č. 949).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 290, dokument 290/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako tisk 290/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 290/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 366).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 170/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komory

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: daňové orgány, daňové právo, mezinárodní daňové právo, poradenství, princip vzájemného uznávání, profesní komora, uznání diplomu

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)