Stenografický zápis 28. schůze, 2. března 2004


(Schůze pokračovala v 15.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Pelc
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Karel Vymětal
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Pelc
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec František Pelc
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Pelc
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.46 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec František Pelc
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončena v 17.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP